Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2018

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 11.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.02.2019

 

Zamestnanosť  

decembri  2018 v porovnaní s decembrom 2017 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 6,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,5 %, stavebníctve o 6,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 6,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,7 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, ubytovaní o 4,1 %, maloobchode o 2,3 % a v priemysle o 1,9 %. Znížili sa vo veľkoobchode o 1,3 %.

V priemere za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 %, doprave a skladovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 6,4 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, ubytovaní o 5,7 %, stavebníctve a maloobchode zhodne o 3,3 % a v priemysle o 2,9 %. Klesla vo veľkoobchode o 0,1 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v decembri  2018 oproti decembru  2017 zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,3 % (dosiahla 512 eur), ubytovaní o 10,3 % (791 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 9,6 % (2 006 eur), vybraných trhových službách o 8,3 % (1 075 eur), stavebníctve o 7,5 % (756 eur), veľkoobchode o 6 % (1 073 eur), maloobchode o 5,7 % (759 eur), priemysle o 4,9 % (1 162 eur) a v doprave a skladovaní o 4 % (1 039 eur). Znížila sa v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,5 % (1 090 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v decembri  2018 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,4 %, ubytovaní o 8,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 7,6 %, vybraných trhových službách o 6,3 %, stavebníctve o 5,5 %, veľkoobchode o 4,1 %, maloobchode o 3,8 %, priemysle o 2,9 % a v doprave a skladovaní o 2,1 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 %.

V priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 % (dosiahla 1 897 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 % (473 eur), ubytovaní o 8,3 % (734 eur), maloobchode o 7,2 % (726 eur), veľkoobchode o 7,1 % (979 eur), priemysle o 6,7 % (1 116 eur), stavebníctve o 6,4 % (713 eur), vybraných trhových službách o 5,9 % (956 eur), doprave a skladovaní o 5 % (962 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 % (1 003 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach  a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 7 %, ubytovaní o 5,8 %, maloobchode o 4,7 %, veľkoobchode o 4,6 %, priemysle o 4,1 %, stavebníctve o 3,8 %, vybraných trhových službách o 3,3 % a v doprave a skladovaní o 2,4 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail