Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2019

Posledná aktualizácia: 29.07.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.07.2019

V júli indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 5,5 bodu na -18,0 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 7 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 11 bodov na hodnotu 17, najmä vplyvom podnikov realizujúcich inžinierske stavby. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 49 % respondentov, jej zníženie uviedlo 16 % a 35 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti júnu zlepšilo o 7 bodov na -27, hlavne vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby. Za viac ako dostatočnú ju označili 4 % respondentov, za dostatočnú 71 % a pre 25 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 37 % respondentov nedostatok zamestnancov, 29 % finančné obmedzenia, 23 % nedostatočný dopyt, 9 % poveternostné podmienky a 5 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, netransparentnosť verejného obstarávania, platobná nedisciplinovanosť odberateľov a z toho vznikajúca druhotná platobná neschopnosť, rastúce ceny materiálov a stavebná nepripravenosť. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 25 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 4 body na hodnotu -9. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 15 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 69 % a so znižovaním ráta 16 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s júnom znížilo o 5 bodov na hodnotu -6, predovšetkým vplyvom podnikov vykonávajúcich výstavbu budov. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 14 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 76 % a ich zvýšenie predpokladá 10 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 12,2 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (18,4 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (16,2 mesiacov). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (16,2 mesiaca) a najmenej v Trnavskom kraji (4,2 mesiaca).


Poznámka: * V júli 2019 sa prieskumu zúčastnilo 368 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail