Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2018

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.03.2019

 

 

Vo 4. štvrťroku 2018 sa vývoj slovenskej ekonomiky udržal v pozitívnych číslach. Medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahol v stálych cenách 3,6 %, čo bolo o 0,1 p. b. menej oproti 4. štvrťroku 2017. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok oproti 3. štvrťroku) sa objem HDP po sezónnom očistení zvýšil reálne o 0,8 %. Celkový objem HDP v bežných cenách bol 23 324,7 mil. eur a medziročne vzrástol o 5,3 %.

Graf - Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2018

Ekonomický rast bol vo 4. štvrťroku 2018 podporený hlavne domácim dopytom, ktorý vzrástol o 5,8 %. Výraznejší rast 13,9 % dosiahla tvorba hrubého kapitálu, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 9 %. V štruktúre domáceho dopytu sa zvýšili všetky výdavkové položky konečnej spotreby, celkovo v úhrne o 3,6 %. Najviac vzrástli výdavky na konečnú spotrebu verejnej správy o 3,8 %, konečná spotreba domácností dosiahla rast 3,4 %. Mierne zvýšenie zaznamenala aj konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,9 %. Rástol aj zahraničný dopyt, v porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 bol vyšší o 4,7 %. Dovoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 3,7 p. b. na 7,8 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu vo 4. štvrťroku tvorila pridaná hodnota 20 794,8 mil. eur a medziročne sa zvýšila o 3,5 %. Pridaná hodnota rástla vo väčšine odvetví. V informačných a komunikačných činnostiach o 6,8 %, priemysle o 4,9 %, veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov; doprave a skladovaní; ubytovaní a stravovaní o 4,7 %, pôdohospodárstve o 4,2 %, stavebníctve o 4 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 3,5 %, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 1,9 %, umení, zábave a rekreácii; ostatných činnostiach o 1 % a verejnej správe; vzdelávaní; zdravotníctve a sociálnej pomoci o 0,7 %. Pokles bol zaznamenaný len vo finančných a poisťovacích činnostiach o 8,1 %. Výber čistých daní z produktov bol vyšší o 4,4 %.

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky objem 10 498,7 mil. eur. Oproti 4. štvrťroku 2017 vzrástol o 3,8 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 10 233,8 mil. eur boli vyššie o 7,5 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 3,7 % na 2 757,5 mil. eur. Hodnota subvencií vzrástla o 19,1 % a dosiahla 165,3 mil. eur.

V roku 2018 dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu hodnotu 90 201,8 mil. eur. V bežných cenách sa oproti roku 2017 zvýšila o 6,3 %. V stálych cenách vzrástla o 4,1 %, čo bolo o 0,9 p. b. viac ako v roku 2017.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b.   percentuálny bod

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [nu0002qs, nu0003qs, nu0004qs, nu0005qs, nu0006qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail