Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 28.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.10.2021Ekonomická nálada na Slovensku bola v októbri pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 3,1 bodu na hodnotu 97,0 a pohybuje sa približne na úrovni bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu. 

Dôvera sa mierne zvýšila v obchode. Naproti tomu sa výrazne znížila v priemysle, mierne v stavebníctve, službách a u spotrebiteľov. Aktuálna hodnota IES je výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka po jeho hlbokom prepade zapríčinenom protiepidemickými opatreniami (o 8,8 bodu) a nachádza sa aj naďalej pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 5,5 bodu).

Indikátor dôvery v priemysle v októbri poklesol o 5,4 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -4,7 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnili všetky tri ukazovatele a to pokles objednávok, rast zásob a pokles očakávanej produkcie. V októbri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1 bod na -14,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Indikátor dôvery v obchode v októbri 2021 rástol iba veľmi mierne na hodnotu 27,0 (o 1,3 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným prísnejším opatreniam v súvislosti s nastávajúcou ďalšou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v októbri klesol, jeho hodnota (11,3) sa v porovnaní so septembrom znížila o 2,4 p. b. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili negatívnejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku októbra pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,8 bodu na hodnotu -22,0. Indikátor tak mierne klesol pod úroveň dlhodobého priemeru.

Respondenti boli pesimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora, mierne v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a celkovej hospodárskej situácie. Pesimistickejší, ale len nepatrne, boli taktiež v očakávaniach finančnej situácie domácnosti a úspor. V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (o 11,7 bodu) a aktuálny výsledok ostal pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,5 bodu).


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail