Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 05.12.2019

 

 

 

Rast slovenskej ekonomiky sa zmiernil, klesá výkonnosť ťažiskových odvetví aj zahraničný dopyt

Spomalenie rastu slovenskej ekonomiky, ktoré naznačoval už vývoj v predošlom štvrťroku, sa v 3. štvrťroku 2019 ešte prehĺbilo. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách dosiahol 1,3 % a tempo jeho rastu sa oproti 3. štvrťroku 2018 spomalilo o 3,3 p. b. Je to najnižší rast HDP od 4. štvrťroku 2013.

Počas roka 2019 HDP vzrástol medziročne v 1. štvrťroku o 3,8 % a v 2. štvrťroku o 2,2 %. Hodnoty za predošlé štvrťroky boli upravené v rámci veľkej benchmarkovej revízie údajov realizovanej v októbri tohto roka.

V medzikvartálnom porovnaní (3. štvrťrok oproti 2. štvrťroku) sa objem HDP po sezónnom očistení zvýšil reálne o 0,4 %.

Celkový objem HDP v bežných cenách bol na úrovni 24 561,3 mil. eur a medziročne sa zvýšil o 3,4 %.Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi. Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu objem pridanej hodnoty v 3. štvrťroku tvoril 22 063,9 mil. eur s medziročným zvýšením iba o 0,7 %. Pridaná hodnota rástla najmä v informačných a komunikačných činnostiach o 7,6 %, verejnej správe; vzdelávaní; zdravotníctve a sociálnej pomoci o 6,7 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 6,3 %, pôdohospodárstve o 2,8 %, v stavebníctve a v umení, zábave a rekreácii; ostatných činnostiach zhodne o 2,5 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 2 %. Pokles zaznamenali odvetvia  finančných a poisťovacích činností o 23,8 %, priemyslu o 3,2 % a vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov; doprave a skladovaní; ubytovaní a stravovaní o 0,9 %. Výber čistých daní z produktov bol vyšší o 6,3 %.

Výdavková metóda

Ekonomický vývoj v 3. štvrťroku 2019 sa udržal v pozitívnych číslach a bol podporený hlavne domácim dopytom, v porovnaní s 3. štvrťrokom 2018 bol vyšší o 4,3 %. Rozhodujúci vplyv na jeho rast mala tvorba hrubého kapitálu, ktorý vzrástol o 9,6 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 7,8 %.

Okrem kapitálu sa zvyšovali aj všetky výdavky na konečnú spotrebu, v úhrne sa zvýšili o 2,3 %. Konečná spotreba domácností bola vyššia o 1,8 %, verejnej správy o 3,7 % a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 10,5 %.  

Zahraničný dopyt klesol už druhý štvrťrok po sebe, v 3. štvrťroku sa však jeho pokles zmiernil na 0,2 %. Dovoz výrobkov a služieb bol vyšší o 3,3 %, jeho dynamika rastu sa znížila o 0,9 p. b.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 12 324,9 mil. eur. Oproti 3. štvrťroku 2018 vzrástol ich objem o 1,4 %. Odmeny  zamestnancov 2) v hodnote 9 815,3 mil. eur boli vyššie o 7 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 5,3 % na 2 887,1 mil. eur. Hodnota subvencií vzrástla o 46,6 % a dosiahla 466 mil. eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2019 dosiahla tvorba hrubého domáceho produktu hodnotu 69 909 mil. eur. V bežných cenách sa oproti rovnakému obdobiu v roku 2018 zvýšila o 4,9 %. V stálych cenách vzrástla o 2,4 %, čo bolo o 1,8 p. b. menej ako v 1. až 3. štvrťroku 2018.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cie
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b.   percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [nu0002qs, nu0003qs, nu0004qs, nu0005qs, nu0006qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail