Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v decembri 2018

Priemyselná produkcia v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 11.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 11.02.2019

Priemyselná produkcia (PP) v decembri 2018 medziročne vzrástla o 3,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 4,1 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1 % a v ťažbe a dobývaní o 3,9 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie  zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 26,4 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 73,2 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych  výrobkov o 3,6 %, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,7 % a výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,6 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 11,6 %, výrobe elektrických zariadení o 8,4 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,7 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 10,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decembrom 2017 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 15,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 6 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,1 %, výroba pre medzispotrebu o 6,3 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2018 oproti novembru 2018 znížila o 0,9 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástla PP medziročne o 4,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,5 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 9,8 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,5 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 21,4 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 10,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 2,2 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,3 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 22,9 %. Produkcia klesla hlavne v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,7 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 6,3 %, ťažbe a dobývaní o 9,8 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,4 %. 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 15,9 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 5,1 %. Výroba pre medzispotrebu sa nezmenila. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 9,1 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 6,8 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v decembri 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 nižší o jeden deň a od začiatku roka vyšší o tri dni.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail