Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2016

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2016

Last update: 04.10.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 27.09.2016

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2016 a pri porovnaní úrody so skutočnosťou roku 2015, sa u všetkých sledovaných plodín očakáva vyššia úroda. Osiate plochy sledovaných plodín, okrem kukurice a jej miešaniek na zeleno a siláž, boli vyššie ako v roku 2015, u slnečnice o 10,7%, u zemiakov ostatných o 2,7% a cukrovej repy technickej o 0,5%.

V roku 2016 bola kukurica na zrno zasiata na výmere nižšej o 12,8 tis. ha a kukurica a jej miešanky na zeleno a siláž o 1,6 tis. ha. Pestovateľské plochy kukurice na zrno boli k 15.9.2016 korigované a odhadujeme, že zberové plochy budú vyššie o 1,5% (2,7 tis. ha).

Úrody sú oproti minulému roku výrazne vyššie u kukurice na zrno o 56,2% (522,6 tis. t), u zemiakov ostatných o 37,9% (49,6 tis. t), u kukurice a jej miešaniek na zeleno a siláž o 34,5% (708,9 tis. t), u slnečnice o 41,1% (71,7 tis. t) a u cukrovej repy o 15,3% (185 tis. t).

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody, kukurice na zrno, zemiakov ostatných, kukurice na zeleno, slnečnice a cukrovej repy technickej k 15. 9. 2016 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5%

B = od 5,01 do 10,0%

C = od 10,01 do 15,0%

D = od 15,01 do 20,0%

E = nad 20,0%

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2016 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail