Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v júli 2023

Posledná aktualizácia: 11.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 11.09.2023

Priemysel v júli zasa spadol do mínusu, nižší výkon mali aj automobilky, čo ovplyvnili aj celozávodné dovolenky

Kľúčový sektor slovenskej ekonomiky, priemysel, v júli dobehlo spomalenie podielovo významných výrob – automobilového, hutníckeho a pretrvávajúci mínus gumárenského priemyslu. V pluse bolo spracovanie ropy a už tretí mesiac aj energetika.

Priemyselná produkcia1) SR v júli medziročne poklesla o 5,3 %. Bol to už piaty mesiac od začiatku roka s pomalším medziročným výkonom. Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2) medziročne spomalilo až 10 vrátane väčšiny rozhodujúcich odvetví. Bilanciu prvého prázdninového mesiaca ovplyvnili celozávodné dovolenky niektorých veľkých podnikov.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (103 kB), alebo vo formáte PNG (41 kB).


Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnili poklesy vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,4 %. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov3), ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví, to bol vplyv mínus 1,70 percentuálneho bodu (p. b.) k výsledku odvetvia. Negatívny výsledok podporili aj dvojciferné poklesy a to vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,3 % (príspevok -1,69 p. b.), vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 12,2 % (príspevok -1,26 p. b.) a tiež v ostatnej výrobe a oprave strojov o 21,3 % (príspevok -0,81 p. b.).

Priemysel pred hlbším prepadom chránili dynamicky sa rozvíjajúce odvetvia, najmä rast vo výrobe koksu a ropných produktov o 27,5 % (príspevok +0,75 p. b.) ovplyvnený bázickým efektom minuloročnej nižšej základne, potom aj medziročne vyššia výroba elektrických zariadení o 7 % (príspevok +0,57 p. b.) a tiež mierny rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,8 % (príspevok +0,39 p. b.).

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (109 kB), alebo vo formáte PNG (49 kB).


Medzimesačne (oproti júnu 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 2,6 %.

Z hľadiska členenia podľa hlavných priemyselných zoskupení sa medziročne znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 16,6 %, produkcia investičných prostriedkov o 10,5 % a výroba pre medzispotrebu o 4,9%. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 8,7 % a nepatrne aj produkcia predmetov krátkodobej spotreby.

V súhrne za sedem mesiacov roka 2023 priemyselná produkcia medziročne klesla o 2 %. Z celkovo 15 odvetví, malo medziročne nižší výkon stále 10. Najvýznamnejší pokles bol vo výrobe z gumy a plastu o 10,8 % (príspevok -1,14 p. b.), a tiež štvrtinový pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (pokles o 27,4 % s príspevkom -0,61 p. b.), či takmer 15 % pokles vo výrobe drevených a papierových výrobkov (príspevok -0,49 p. b.). V mínuse bola aj podielovo významná energetika. Naopak v súhrne najpozitívnejší vplyv mal rast výroby dopravných prostriedkov a tiež vo výrobe elektrických zariadení.

Štatistický úrad SR upozorňuje užívateľov, že spolu so zverejnením údajov za jún 2023 realizoval revíziu hodnôt priemyselnej produkcie za predošlé mesiace (od roku 2008) na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail