Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v januári 2023

Posledná aktualizácia: 13.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 13.03.2023

Stavebníctvo v januári zaznamenalo dvojciferný rast, potiahla ho hlavne nová výstavba

Slovenské stavebníctvo v januári 2023 zaznamenalo oživenie o viac ako 15 %, rast produkcie bolo najvyšší za posledných päť rokov. Pozitívny výsledok je dôsledkom významného rastu novej výstavby a z hľadiska typu stavieb zvýšenia prác na inžinierskych stavbách. Celkový výsledok mierne stlmil pokles prác v zahraničí.

Objem1) stavebných prác v januári dosiahol 388,4 mil. eur a medziročne sa zvýšil o 15,4 %2), čo predstavovalo najvyšší rast od roku 2018. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia3) o 3,2 % vyššia ako v decembri 2022.

Celkový objem produkcie realizovanej firmami v tuzemsku medziročne vzrástol o takmer 20 %, značne zvýšená medziročná aktivita bola viditeľná v oboch hlavných zložkách – v novej výstavbe4) o 26,4 %, ako aj v oblasti opráv a údržby o 13,4 %. Stavebná produkcia v tuzemsku tvorila vyše 90 % celkového výkonu stavebníctva.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (110 kB), alebo vo formáte PNG (160 kB).


Z hľadiska výrobného zamerania zaznamenala dvojciferný rast výstavba na budovách (o takmer 12 %), práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic, medziročne vzrástli až o polovicu.

Celkový výsledok stavebnej produkcie mierne stlmili práce v zahraničí, ktoré po decembrovom raste v januári 2023 medziročne klesli o takmer 16 %. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval vyše 9 %.

 • 1) absolútne údaje sú v bežných cenách
 • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné, za júl a august boli revidované v zmysle plánovaných revízií pre krátkodobé štatistiky, podľa ktorých sa spätne upravujú podľa definitívnych cenových indexov
 • 3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov
 • 4) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v časti 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby. Obsahujú všetky dáta z publikácie Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, ktorej vydávanie bolo zastavené od septembra 2022.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2021, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z predbežných mesačných údajov za 12 mesiacov roka 2022 a bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2022 v auguste 2023.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (116 kB), alebo vo formáte PNG (102 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail