Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 28.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.02.2019

Vo februári indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-11,5), keď nepriaznivý vývoj celkovej úrovne objednávok bol eliminovaný priaznivými hodnoteniami očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 13,5 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 1 bod na hodnotu 13. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 29% respondentov, jej zvýšenie uviedlo 14 % a 57 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti januáru zhoršilo o 3 body na -24, predovšetkým vplyvom podnikov vykonávajúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Za nedostatočnú ju označilo 31 % respondentov, za dostatočnú 68% a pre 1 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 55 % respondentov poveternostné podmienky, 36 % nedostatočný dopyt, 29 % finančné obmedzenia, 21 % nedostatok zamestnancov a 2 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, vysokú konkurenciu, sezónnosť práce, netransparentnosť verejného obstarávania a platobnú nedisciplinovanosť odberateľov. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 13 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 3 body na hodnotu 1, najmä vplyvom podnikov realizujúcich inžinierske stavby. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 10 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 80 % a so znižovaním ráta 10 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s januárom zvýšilo o 1 bod na hodnotu 17. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 22 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 71 % a ich zníženie predpokladá 7 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (4) sa oproti minulému mesiacu zhoršili (pokles o 1 bod). So zhoršením ekonomickej situácie podniku počíta 18% respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 74 % a zlepšenie stavu očakáva 8 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch sa konjunkturálne saldo nezmenilo a zostalo na hodnote 12. Zníženú stavebnú aktivitu odhaduje 21 % stavebných podnikov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 45 % a jej zvýšenie predpokladá 34 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 8,4 mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (13,1 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (10,8 mesiacov). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (11,4 mesiaca) a najmenej v Trnavskom (4,1 mesiaca) a Banskobystrickom (3,9 mesiaca) kraji.

 

 


Poznámka: * Vo februári 2019 sa prieskumu zúčastnilo 315 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail