Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2013

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2013

Last update: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Obchod a stravovacie služby
Publish Date: 04.12.2013

Vývoj v októbri 2013 v porovnaní so septembrom 2013 1)

Z jednotlivých činností vnútorného obchodu medzimesačne vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5,5 % a vo veľkoobchode o 0,3 %. Znížili sa v ubytovaní o 0,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,4 %. V maloobchode sa nezmenili.

Vývoj v októbri 2013 v porovnaní s októbrom 2012 

Medziročne sa tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov zvýšili o 15,1 %. Vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 22,3 %, predaji motorových vozidiel o 15,9 %, v oprave a údržbe motorových vozidiel o 6,5 %.

Tržby vo veľkoobchode sa v úhrne zvýšili o 3,3 % v dôsledku rastu tržieb najmä vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 12,8 %, vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 4,1 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,8 %. Tržby klesli len vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie (IKT) o 0,8 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 0,4 %.

Tretí mesiac po sebe klesali tržby vmaloobchode. Ich celkové zníženie o 0,8 % súviselo predovšetkým s poklesom tržieb v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 9,5 % a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 0,8 %. Tržby vzrástli najmä v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 3,6 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,8 %.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 1,9 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 0,4 %.

Vývoj za desať mesiacov roku 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku
 

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 7,4 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 18,8 %, predaji motorových vozidiel o 7,5 %, v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,3 %.

Celkové tržby vo veľkoobchode sa zvýšili o 1,9 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou veľkoobchodu so zariadeniami pre IKT (pokles o 2,7 %). Tržby vzrástli najmä vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 7,4 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 5,1 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,2 %.

Tržby v maloobchode klesli o 0,1 %. Vývoj súvisel so znížením tržieb hlavne v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu zhodne o 2 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 1,3 %. Tržby vzrástli v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 2,1 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,8 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 0,6 %.

V ubytovaní tržby vzrástli o 0,7 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa zvýšili o 0,8 %.

 

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2010 = 100 okrem veľkoobchodu (indexy sú počítané z bežných cien)
1)
zo sezónne očistených údajov 

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail