Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v marci 2024
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v marci 2024

Posledná aktualizácia: 16.05.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 16.05.2024

Objednávky v priemysle výrazne zrýchlili tempo poklesu

Hodnota nových objednávok v priemysle v marci 2024 medziročne klesla o 16,9 % a dosiahla objem 5,38 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 4,6 %.1)

Štatistický úrad SR upozorňuje, že od údajov za január 2024 boli prepočítané všetky hodnoty medzimesačných a medziročných indexov za sledované odvetvia z dôvodu metodických úprav – prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021) a uplatnenie konceptu činnostných jednotiek2) (PDF - 268 kB). Zmena sa dotýka všetkých mesačných ukazovateľov odvetvových štatistík.

Zníženie objemov marcových objednávok vo všetkých 12 mesačne sledovaných odvetviach priemyslu sa prejavilo viac než dvojnásobným zrýchlením tempa medziročného poklesu nových objednávok celkovo v priemysle.

Objednávky sa v marci 2024 medziročne najvýraznejšie znížili vo výrobe odevov, výrobe ostatných dopravných prostriedkov, výrobe a spracovaní kovov, výrobe  motorových vozidiel,  návesov a prívesov a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení.

 • 1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu
 • 2) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2021 = 100)
 • Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Nové objednávky v priemysle podľa SK NACE Rev. 2 - mesačne [pm0059ms]
 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v marci 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail