Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 03.12.2021

Investičné aktivity v 3. štvrťroku opäť mierne spomalili a na investície spred pandémie strácali 9,8 %

Rast investičných aktivít z minulého štvrťroka sa zastavil, v 3. štvrťroku preukázali opätovné mierne spomalenie. Objem investícií, ktoré sa premietajú do tvorby hrubého fixného kapitálu, klesol v stálych cenách o 1,9 %. Na predpandemickú úroveň investícií v roku 2019 sme sa ešte nedostali – v porovnaní s 3. štvrťrokom, ktorý bol v roku 2019 investične najsilnejší (rast investícií dosiahol 8,8 %) sme zaostali o 9,8 %.

Celková tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021 dosiahla objem 6,5 mld. eur (v bežných cenách), v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 4,8 mld. eur a zmena stavu zásob 1,7 mil. eur. Oproti 3. štvrťroku 2020 tvorba hrubého kapitálu výrazne vzrástla, a to o 27,8 %.

Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií zaznamenalo 8 z nich, nižšie investovanie zotrvalo v 11. Najviac peňažných prostriedkov (23 %) sa investovalo do činnosti v oblasti nehnuteľností, investície však boli medziročne nižšie o 3,1 %.

Druhý najvyšší objem investícií smeroval do odvetvia priemyslu, jeho rast sa zvýšil medziročne o 11,8 %, ale nedosiahol úroveň obdobia pred pandémiou. Z celkovo 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne v 8 z nich, pritom najvýraznejšie vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 73,7 %, vo výrobe elektrických zariadení  o 59,5 %, v ostatnej výrobe rástli o 43,5 % a vo výrobe potravín o 32,8 %. Po dlhšom období vykázala nárast  investícii aj výroba dopravných prostriedkov o 10,7 %, ktorá predstavuje z hľadiska investícií podielovo najvýznamnejšie odvetvie priemyselnej výroby.

Dôležitý bol aj podiel investícií v doprave a skladovaní (7,5 %), pričom medziročne vzrástlo investovanie v tomto odvetví o 5,8 %, ale zaostávalo za úrovňou investícií pred pandémiou. V odvetví veľkoobchodu a maloobchodu s podielom 7,3 % boli investície medziročne vyššie o 8,5 %, tiež však  predpandemickú úroveň ešte nedosiahli.

Tvorba hrubého kapitálu v 1. až 3. štvrťroku 2021

V 1. až 3. štvrťroku 2021 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu takmer 16 mld. eur, čo predstavuje medziročný rast v bežných cenách o 16,8 %. Z toho objem investícií (tvorba hrubého fixného ka­pi­tá­lu) dosiahol 12,8 mld. eur pri nepatrnom medziročnom raste v bežných cenách o 0,1 % (v stálych cenách bol zaznamenaný pokles o 1,7 %). V porovnaní s úrovňou roka 2019 zaostávala tvorba hrubého kapitálu o takmer 11,7 %. Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2021 oproti stavu na začiatku roka 2021 zvýšil takmer o 3,1 mld. eur.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

Tvorba hrubého fixného kapitálu podľa ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v bežných cenách [nu2012qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail