Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2023
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2023

Posledná aktualizácia: 15.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.11.2023

Inflácia v októbri naďalej klesala, ceny boli medziročne vyššie v priemere už len o 7,1 %

Rast cien potravín sa medziročne prvýkrát od marca 2022 dostal na jednocifernú hodnotu 8,9 %. V porovnaní so septembrom mierne zdraželi niektoré potravinové položky a vyššie boli aj vysokoškolské poplatky. Poklesli však ceny pohonných látok, a to nielen medziročne, ale po štyroch mesiacoch aj medzimesačne.

Inflácia aj v októbri utlmovala svoje tempo už ôsmy mesiac za sebou, rast cien v medziročnom porovnaní sa zastavil na úrovni 7 %. Medzimesačne ceny mierne vzrástli o 0,2 %.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (134 kB).

Medzimesačný vývoj – október 2023 v porovnaní so septembrom 2023

Ceny tovarov a služieb v októbri v porovnaní so septembrom 2023 mierne vzrástli, čo bol dôsledok medzimesačného zvyšovania cien v 11 z 12 hlavných sledovaných odborov (výdavkových skupinách domácností). Najvýznamnejší vplyv malo zvýšenie cien v odbore potraviny a nealko nápoje, ktorý má vo výdavkoch slovenských domácností druhú najväčšiu váhu hneď po výdavkoch na bývanie a energie.

Konkrétne potraviny v súhrne medzimesačne zdraželi o 0,2 % po štyroch mesiacoch stagnácie alebo mierneho poklesu. Ceny stúpli v 6 z 9 potravinových položiek, z hľadiska váhy najmä pri mlieku, syroch a vajciach o 1 % (jogurty, syry, bryndza), ako aj v triede chlieb a obilniny o 0,4 %. Mierne zdraželi tiež oleje a tuky o 1,2 % (rastom cien olejov) a pod vplyvom sezónnych zmien aj zelenina o 0,9 %. V porovnaní so septembrom zlacnelo ovocie a mäso.

Medzimesačne sa zvýšili tiež ceny odevov a obuvi o 1,9 %, ako aj vzdelávania o 2,3 %, a to najmä vyššími poplatkami za vysokoškolské vzdelávanie.

Medzimesačne poklesli iba ceny v odbore doprava o 2,6 %, a to hlavne pod vplyvom zlacnenia pohonných látok o 3,5 %, ktoré medzimesačne klesli prvýkrát od júna 2023, ako aj dopravných služieb.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %, a v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %.

Medziročný vývoj – október 2023 v porovnaní s októbrom 2022

Medziročná úhrnná inflácia v októbri dosiahla úroveň 7,1 %, tempo zdražovania spomaľovalo od marca tohto roka. Dvojciferný rast cien sa prejavoval už len v 3 odboroch, a to vo vzdelávaní, v reštauráciách a hoteloch a zdravotníctve. Ceny za vzdelávanie boli medziročne vyššie až o 15 %. K septembrovému rastu poplatkov v škôlkach, základných či stredných  školách sa tak pridal októbrový rast vysokoškolských poplatkov.

Dynamika rastu cien potravín spomaľovala už siedmy mesiac, a to takmer vo všetkých sledovaných potravinových štruktúrach. Potraviny boli medziročne drahšie o 8,9 %, po 20 mesiacoch sa tak rast ich cien dostal pod úroveň 10 %. Dvojciferné tempo rastu cien mal už len chlieb a obilniny, a tiež váhovo menej významné zložky potravín - ako ryby, cukor a cukrovinky  a tiež koreniny a prísady. Medziročne lacnejšie boli len oleje a tuky o 8,2 %.

Rast cien v odbore bývanie a energie sa v porovnaní s októbrom 2022 zmiernil na úroveň 5,8 %, bola to najnižšia hodnota od konca roka 2021.

Výraznejšie spomalenie tempa rastu zaznamenali ceny v doprave hlavne vplyvom pokračujúceho poklesu cien pohonných látok, ktoré boli o 6,3 % lacnejšie ako v októbri pred rokom.

Index spotrebiteľských cien sa v októbri 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 7,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 7,3 % a za domácnosti dôchodcov o 6,8 %.

V súhrne za desať mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 11,5 % (za domácnosti zamestnancov o 11,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,1 % a za domácnosti dôchodcov o 11,9 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri októbrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 7,1 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 7,6 % a čistá inflácia hodnotu 7,1 %. Medzimesačne jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla hodnotu zhodne 0,2 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 740 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje za október sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje za október budú zverejnené:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2023. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (98 kB), alebo vo formáte PNG (181 kB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail