Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Posledná aktualizácia: 09.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.01.2019

 

 


V novembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 607,5 mil. eur pri medziročnom raste o 4,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 10,8 % na 7 539,4 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 68,1 mil. eur (o 423,3 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až november 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 73 999,1 mil. eur a celkový dovoz o 7,9 % na 71 387,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 611,7 mil. eur (o 483,6 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až novembri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 6,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 85,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,7 % a medziročne vzrástol o 10 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až novembri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 6,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 14,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,3 %  a medziročne vzrástol o 3,8 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 60,4 % na celkovom vývoze a 48,6 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v novembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6 605,8 mil. eur pri medziročnom raste o 1,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,6 % na 6 526,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 79,7 mil. eur (o 340,7 mil. eur nižšie ako v novembri 2017).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 8. februára  2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail