Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2019

Posledná aktualizácia: 12.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.09.2019

 

Zamestnanosť  

júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 16,7 %, stavebníctve o 7,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7 %, vybraných trhových službách o 6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,9 %, doprave a skladovaní o 5,7 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 %. Klesla vo veľkoobchode o 2,3 %, maloobchode o 2,1 % a v priemysle o 0,4 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 11,4 %, stavebníctve o 8,6 %, vybraných trhových službách o 7,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 % a v priemysle o 0,5 %. Znížila sa v maloobchode o 1,9 % a vo veľkoobchode o 1,8 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júli 2019 oproti júlu 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,4 % (dosiahla 533 eur), ubytovaní o 7,9 % (796 eur), vybraných trhových službách o 7,7 % (1 022 eur), doprave a skladovaní o 7,3 % (1 035 eur), veľkoobchode o 5,8 % (1 032 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 % (1 917 eur), maloobchode o 5,1 % (776 eur), stavebníctve o 4,5 % (765 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 % (1 034 eur) a v priemysle o 2,8 % (1 158 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júli 2019 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,2 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,7 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 2,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %, maloobchode o 2,1 %, stavebníctve o 1,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 %. Znížila sa len v priemysle o 0,1 %.

V priemere za sedem mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,6 % (dosiahla 511 eur), vybraných trhových službách o 8,3 % (1 005 eur), doprave a skladovaní o 8 % (1 010 eur), ubytovaní o 7,9 % (766 eur), veľkoobchode o 7,6 % (1 024 eur), maloobchode o 6 % (756 eur), priemysle o 5,5 % (1 150 eur), stavebníctve o 5 % (730 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,9 % (1 037 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 % (1 972 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, vybraných trhových službách o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,4 %, ubytovaní o 5,3 %, veľkoobchode o 5 %, maloobchode o 3,4 %, priemysle o 2,9 %, stavebníctve o 2,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail