Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2022

Posledná aktualizácia: 17.08.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.07.2022

Dôvera pri hodnotení ekonomiky v júli u väčšiny podnikateľov klesla, jedine v stavebníctve prevládal optimizmus

Ekonomická nálada sa počas júla 2022 zhoršila u väčšiny podnikateľov, najviac klesla v službách, iba v stavebníctve došlo k jej zlepšeniu. Nárast pesimizmu prejavili aj spotrebitelia, miera dôvery klesla na najnižšiu úroveň za posledných 16 mesiacov.

Dôvera podnikateľov k vývoju ekonomiky na Slovensku zaznamenala v júli 2022 opäť mierne medzimesačné zhoršenie. K najvýraznejšiemu poklesu dôvery došlo už druhý mesiac po sebe v službách, znížila sa však aj v obchode a mierne aj v priemysle. Naopak, pomerne výrazný nárast optimizmu sa prejavil v stavebníctve vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Nárast pesimizmu prejavili aj spotrebitelia, vzrástli predovšetkým  obavy domácností z očakávaných úspor, miera dôvery klesla na najnižšiu úroveň za posledných 16 mesiacov.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Pokles dôvery v priemysle nastal aj v júli, avšak po minulomesačnom dvojcifernom prepade sa jeho tempo výrazne spomalilo. Indikátor dôvery (sezónne upravený) klesol len mierne, o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu -2 predovšetkým vplyvom rastu zásob priemyselných výrobkov. Zvýšenie stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov a ostatných nekovových výrobkov.

Dôvera v službách zaznamenala výrazný pokles druhý mesiac po sebe. Indikátor dôvery v júli klesol o 8,7 p. b. na úroveň 10,3. Pesimistickejšie boli hodnotenia vo všetkých troch otázkach, pri hodnotení ekonomickej situácie za posledné tri mesiace ako aj pri hodnotení dopytu po službách bol pokles v nasledujúcich troch mesiacoch dvojciferný.

Zhoršuje sa aj spotrebiteľská atmosféra na Slovensku, indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) medzimesačne klesol tretí mesiac po sebe. V júli sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil ešte o 1 bod na úroveň -28,8, čo je najnižšia úroveň za posledných 16 mesiacov (od marca minulého roku). Zvýšili sa najmä obavy z očakávaných úspor, ako aj finančnej situácie domácností, vzrástli však aj obavy z celkovej hospodárskej situácie. Nepatrne optimistickejšie vnímali respondenti vývoj nezamestnanosti.

Indikátor dôvery v obchode klesol v júli oproti júnu o 2,3 p. b. na hodnotu 26,7. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít, a to najmä v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov. Očakávajú však aj nižšie splnenie požiadaviek na dodávateľov, predovšetkým v oprave a údržbe motorových vozidiel a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve sa po poklese v minulom mesiaci v júli ako jediný zvýšil o 9,5 bodu na -4,5. Pod zmiernenie pesimistických odpovedí sa podpísali priaznivejšie hodnotenia očakávanej zamestnanosti.

Zdrojové dáta v DATAcube.:

 • Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
 • Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný) - saldá otázok podľa NACE Rev. 2 [kp0013ms]
 • Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný) - saldá otázok podľa veľkostnej štruktúry [kp0014ms]
 • Konjunkturálny prieskum v stavebníctve (mesačný) - saldá otázok podľa NACE Rev. 2 [kp0015ms]
 • Konjunkturálny prieskum v stavebníctve (mesačný) - saldá otázok podľa veľkosti podnikov [kp0016ms]
 • Konjunkturálny prieskum v službách [kp0019ms]
 • Konjunkturálny prieskum v obchode (mesačný) - saldá otázok podľa NACE Rev. 2 [kp0017ms]
 • Konjunkturálny prieskum v obchode (mesačný) - saldá otázok podľa veľkosti podnikov [kp0018ms]
 • Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]

Rozšírenie dostupných údajov

Vydávanie elektronickej publikácie Konjunkturálne prieskumy bolo ukončené. V roku 2022 je publikácia dostupná do čísla 6 v Katalógu publikácií. ŠÚ SR aktuálne rozšíril rozsah dostupných údajov z konjunkturálnych prieskumov v databáze DATAcube., v časti 2. Makroekonomické štatistiky/2.4 Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail