Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 06.09.2019

V júni sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil celkový vývoz tovaru o 7,3 % na 6 489,2 mil. eur a celkový dovoz o 5,2 % na 6 204,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 284,7 mil. eur (o 165,8 mil. eur nižšie ako v júni 2018).

Saldo zahraničného obchodu za január až jún 2019 bolo aktívne v objeme 1 335,9 mil. eur (o 495,7 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2 783,3 mil. eur), Francúzskom (1 467,4 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 408,5 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 157,4 mil. eur), Rakúskom (968,4 mil. eur), Poľskom (775,1 mil. eur), Talianskom (679 mil. eur), Španielskom (567,2 mil. eur), Českou republikou (392 mil. eur) a Rumunskom (366,6 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2 015,7 mil. eur), Vietnamom (1 915,4 mil. eur), Čínou (1 409,3 mil. eur), Ruskou federáciou (1 133,3 mil. eur), Malajziou (212,9 mil. eur), Japonskom (203,7 mil. eur), Taiwanom (194,9 mil. eur) a Ukrajinou (147 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 40 743,2 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 3,4 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 2 303,6 mil. eur, elektrických transformátorov, statických meničov a induktorov o 85,6 mil. eur a vzduchových čerpadiel alebo vývev, kompresorov a ventilátorov o 83,2 mil. eur. Najviac klesol vývoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 463,9 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 161 mil. eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 144 mil. eur.

 V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 4,1 %, Poľska o 3,5 %, Francúzska o 8,3 %, Maďarska o 5,3 %, Spojeného kráľovstva o 8,3 %, Spojených štátov amerických o 50,1 %, Rumunska o 7,1 %, Číny o 42,6 % a Ruskej federácie o 4,4 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 1,3 %, Rakúska o 2 %, Talianska o 24 %,  Španielska o 0,8 % a Holandska o 7,5 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 1,1 % (tvoril 84 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 2,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,3 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 39 407,2 mil. eur pri medziročnom raste o 4,9 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 135,7 mil. eur, drôtov a káblov o 280,6 mil. eur, vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 150,2 mil. eur a sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka, ich častí a súčastí o 148,6 mil. eur. Významne klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 312,4 mil. eur a výrobkov s tekutými kryštálmi o 127,1 mil. eur.  

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z  Českej republiky o 4,6 %, Číny o 4 %, Poľska o 6 %, Maďarska o 16,7 %, Ruskej federácie o 4,1 %, Francúzska o 7 %, Rakúska o 5,6 % a Spojeného kráľovstva o 9,8 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 4,3 %, Kórejskej republiky o 0,4 %, Vietnamu o 15,6 % a Talianska o 1,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6,2 % (tvoril 68,5 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 2,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,5 %).


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
V údajoch za OECD je od januára 2018 zahrnutá Litva (členom OECD je od 5.7.2018).

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail