Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2022

Last update: 07.12.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Stavebníctvo
Publish Date: 07.12.2022

Počas leta sa v SR dokončilo výrazne viac bytov  ako priemerne v minulých rokoch, prehĺbil sa však útlm v rozbehu výstavby

Tretia štvrtina roka 2022 priniesla zdynamizovanie dokončovania bytovej výstavby, pribudlo o tretinu viac bytov ako v rokoch pred pandémiou. Dvojciferný prírastok zaznamenali všetky regióny s výnimkou Košického kraja, viac ako 50 % nárast sa prejavil v Prešovskom a Žilinskom kraji.

Bytovú výstavbu na Slovensku v 3. štvrťroku 2022 sprevádzali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov. Počet dokončených1) bytov medziročne stúpol o 16,5 % na 5 422 bytov. Tento počet bol súčasne o viac ako tretinu vyšší ako stavy dokončených bytov počas 3. štvrťrokov v piatich rokoch pred pandémiou2), aktuálne sa tak dokončilo o 1 400 bytov viac ako v rokoch 2015-2019. Približne 60 % z celkového počtu dokončených bytov tvorili rodinné domy.

Pre objektívne zhodnotenie ŠÚ SR porovnal aktuálne hodnoty s priemerným stavom 3. štvrťrokov v posledných piatich rokoch pred pandémiou (v r. 2015 až 2019)2). V rokoch 2020 a 2021 totiž pandémia zásadnejšie ovplyvnila proces bytovej výstavby v jednotlivých štvrťrokoch.

Situácia v krajoch bola štandardne veľmi odlišná. Výrazný až 60 % medziročný prírastok skolaudovaných bytov zaznamenal Bratislavský kraj, ktorý mal takmer tretinový podiel na výstavbe SR. O 40 % viac bytov sa podarilo dokončiť aj v Prešovskom kraji. V štyroch z ôsmich krajov však počet dokončených bytov poklesol, medziročne najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji o 26 %.

V porovnaní s rovnakým predpandemickým obdobím2) sa od júla do septembra 2022 dokončilo viac bytov vo všetkých krajoch s výnimkou Košického kraja, ktorý zostal veľmi mierne pod úrovňou minulého roka. Najdynamickejšie nárasty zaznamenali Prešovský kraj o 80 %, približne polovičný prírastok sa prejavil aj v Žilinskom (+55 %) a Trenčianskom kraji (+47 %).

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (57 kB), alebo vo formáte PNG (101 kB).

Opačný trend však nastal v počte začatých bytov3), ktorý medziročne klesol o vyše 20 % na 4 915 bytov. Útlm v podobe 10 % poklesu zaznamenávame aj pri porovnaní s predpandemickými2) rokmi. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 70 %.

Súčasne bolo ku koncu septembra 2022 na Slovensku rozostavaných takmer 82-tisíc bytov, čo bolo o 2,9 % viac ako pred rokom a súčasne o 10 % viac ako v priemere pred pandémiou2).

V súhrne za trištvrte roka 2022 schválili stavebné úrady dokončenie 14 185 bytov, čo mierne presahovalo hodnoty z minulého roka, avšak o takmer štvrtinu prevýšilo priemer 1.-3. štvrťroku v predpandemickom období (v r. 2015-2019)2). Súčasne sa za deväť mesiacov roka 2022 začalo stavať necelých 15 700 bytov, čo bolo o takmer 8 % menej ako pred rokom, ale stále viac ako sa začínalo stavať v rokoch pred pandémiou2).

Video: vyjadrenie Libuše Kolesárovej, generálnej riaditeľky sekcie podnikových štatistík Štatistické úradu SR k téme – Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2022 (video v plnom HD rozlíšení).


 • 1) dokončené byty – byty, ktorým boli vydané kolaudačné rozhodnutia v sledovanom štvrťroku
 • 2) priemer 3. štvrťrokov/1.-3. štvrťroku v rokoch 2015 až 2019, t. j. posledných piatich rokoch pred vznikom pandémie COVID-19
 • 3) začaté byty – byty, na výstavbu ktorých boli vydané stavebné povolenia v sledovanom štvrťroku

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Issued by :

 • Statistical Office of the SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovak Republic
 • Information Services :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail