Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2023
Print Mail TW FB WA

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2023

Posledná aktualizácia: 31.05.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 31.05.2023

K 31. marcu 2023 mala Slovenská republika 5 426 857 obyvateľov.

V 1. štvrťroku 2023 sa v Slovenskej republike narodilo 11 887 živých detí a zomrelo 14 000 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 2 113 osôb.

Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 178 osôb (prisťahovalo sa 1 194 a vysťahovalo sa 1 016 osôb) .

Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 1 935 osôb.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail