Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2019

Posledná aktualizácia: 15.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.02.2019

Spotrebiteľské ceny sa v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 v úhrne zvýšili o 1,1 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 3 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 1,8 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,3 %; rozličné tovary a služby o 1 %; rekreácia a kultúra o 0,6 %; zdravotníctvo o 0,5 %; reštaurácie a hotely o 0,2 %. Znížili sa ceny odevov a obuvi o 2 %; v doprave; za pošty a spoje zhodne o 0,3 %; za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti o 0,1 %. Nezmenené ostali ceny vo vzdelávaní.

Rast cien potravín o 3 % ovplyvnilo zvýšenie cien ovocia o 11 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 5,4 %; chleba a obilnín o 4,2 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 3,2 %; olejov a tukov o 2,6 %; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 2,1 %; mlieka, syrov a vajec o 1,9 %; rýb o 0,9 %; mäsa o 0,4 %.  Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 2,9 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 5,3 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,2 %).

Zvýšenie cien ovocia ovplyvnili vyššie ceny banánov o 25,5 %, stolového hrozna o 16,8 %, mandarínok o 12,4 %, pomarančov o 4,6 %, jabĺk o 0,6 %, citrónov o 0,3 %. Klesli ceny kiwi o 6,2 %. Rast cien zeleniny ovplyvnilo zvýšenie cien cibule o 20,8 %, karfiolu o 13,6 %, paradajok o 12,6 %, papriky o 12,2 %, karotky o 4,1 %, zemiakov o 3,8 %, petržlenu o 3,6 %, bielej kapusty o 2,1 %, cesnaku o 1,1 %. Znížili sa ceny šalátových uhoriek o 13 %, zeleru o 2,6 %. Vyššie ceny mäsa spôsobil rast cien údenín  o 1,1 %, hovädzieho mäsa o 0,2 %. Znížili sa ceny bravčového mäsa o 0,8 %. Nezmenili sa ceny hydiny. 

Na rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak vplývali vyššie ceny alkoholických nápojov o 2,5 % (vína o 2,9 %, piva o 2,6 %, destilátov o 2 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Zníženie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili nižšie ceny obuvi o 2,5 %; odievania o 1,8 %.  

Na zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá vplývali vyššie ceny elektriny o 6,7 %; tepelnej energie o 6,1 %; zberu smetí o 1,8 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 1,3 %; pevných palív o 0,8 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia zhodne o 0,4 %; skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; odvádzania odpadových vôd zhodne o 0,2 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,1 %. Na decembrovej úrovni zostali ceny dodávky vody; plynu.

Nižšie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti spôsobil pokles cien tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,8 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,1 %. Vzrástli ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,9 %; bytových textílií; domácich spotrebičov zhodne o 0,4 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,2 %. 

Rast cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnilo zvýšenie cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,5 % (vzrástli ceny farmaceutických výrobkov o 0,6 %, ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,4 %, klesli ceny terapeutických pomôcok a zariadení o 0,2 %); ambulantných služieb o 0,3 % (služieb zubných lekárov o 0,4 %, služieb stredného zdravotníckeho personálu o 0,3 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb); nemocničných služieb o 0,2 %.

Pokles cien v doprave ovplyvnili nižšie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,9 % (klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 1,6 %, vzrástli ceny náhradných dielov a príslušenstva o 3,4 %, údržby a opráv o 1 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,7 %). Zvýšili sa ceny dopravných služieb o 0,3 % (leteckej osobnej dopravy o 3,5 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,2 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy); nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (nových motorových vozidiel o 0,2 %).

Na zníženie cien v odbore pošty a spoje pôsobili nižšie ceny telefónnych zariadení o 1,3 %; telefónnych služieb o 0,3 % (klesli ceny internetových služieb o 2,1 %, zvýšili sa ceny telekomunikačných služieb poskytovaných v balíku o 1,4 %). Nezmenili sa ceny poštových služieb.

Vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnil rast cien organizovaných dovolenkových zájazdov o 1,6 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,9 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá; rekreačných služieb a kultúry zhodne o 0,4 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,1 %. Znížili sa ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,3 %. 

V odbore vzdelávanie na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny predprimárneho, primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne.

Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely pôsobilo zvýšenie cien ubytovacích služieb o 0,3 %; stravovacích služieb o 0,2 % (vzrástli ceny v reštauráciách, v kaviarňach, úhrada za stravu v jedálňach pre dôchodcov zhodne o 0,8 %, ceny v závodných jedálňach klesli o 1,2 % v dôsledku zníženia cien stravovania v materských školách o 19,8 %).

Zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby spôsobil rast cien poistenia o 6,1 % (povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 11 %, havarijného poistenia motorového vozidla o 6,5 %, poistenia v súvislosti s bývaním o 0,1 %); sociálnej ochrany o 0,8 % (úhrada v zariadení sociálnych služieb o 0,9 %, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby, úhrada v dennom stacionári zhodne o 0,3 %, poplatok v súkromných detských jasliach o 0,1 %); osobnej starostlivosti; finančných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,7 % (finančné služby poskytované bankami o 0,8 %); ostatných služieb inde neklasifikovaných o 0,3 %. Nezmenili sa ceny osobných doplnkov inde neklasifikovaných. 

januári 2019 v porovnaní s januárom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 4,3 %; rozličné tovary a služby o 3,8 %; reštaurácie a hotely o 3,5 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,1 %; zdravotníctvo o 1,8 %; odevy a obuv; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 1,7 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 1,6 %; vzdelávanie o 0,9 %; pošty a spoje o 0,8 %; rekreácia a kultúra o 0,7 %. Klesli ceny v doprave o 1,8 %.

Index spotrebiteľských cien v januári 2019 oproti decembru 2018 vzrástol v domácnostiach zamestnancov o 1 %, v domácnostiach dôchodcov o 1,3 % a v nízkopríjmových domácnostiach o 1,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %.  


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail