Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2022
Print Mail TW FB WA

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2022

Posledná aktualizácia: 18.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 18.11.2022

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 45. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 44. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny LPG, motorovej nafty a LNG. Vzrástli ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu, Ceny CNG sa nezmenili.

V 45. týždni 2022 v porovnaní so 44. týždňom 2022 sa znížilii ceny LPG o 0,011 Eur (1,30 %), motorovej nafty o 0,047 Eur (2,45 %) a LNG o 1,672 Eur (34,11 %). Zvýšili sa ceny natural 95 oktánového benzínu o 0,001 Eur (0,06 %) a natural 98 oktánového benzínu o 0,004 Eur (0,21 %), Ceny CNG zostali nezmenené.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail