Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 04.09.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.09.2023

Miera nezamestnanosti bola najnižšia za dva a pol roka, prvýkrát klesla pod 6 %

Počet ľudí bez práce medziročne klesol o vyše 12-tisíc osôb pod hranicu 158-tisíc. Naďalej sa znižoval počet dlhodobo nezamestnaných a opäť začali klesať aj počty krátkodobo nezamestnaných. Výrazne sa znížil počet osôb v kategórii so základným vzdelaním. Nezamestnaných celkovo ubúdalo už v piatich regiónoch SR.

Počet ľudí bez práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) v priebehu 2. štvrťroku 2023 medziročne klesol o 7,1 % a dosiahol 157,8 tis. osôb. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných tak pokračujú už ôsmy štvrťrok za sebou.

Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 5,7 %, medziročne sa znížila o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.).

Počet nezamestnaných2) sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 5,3 % na 159,8 tisíca osôb.

Najväčšiu časť nezamestnaných, vyše 105-tisíc osôb, predstavovali ľudia bez práce jeden rok a viac. Ich podiel spomedzi nezamestnaných dosahoval vyše 66 % napriek tomu, že medziročný úbytok pokračuje už štyri štvrťroky po sebe a pred letom klesol počet dlhodobo nezamestnaných o 5,1 %. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla ešte výraznejšie, o 11 % na 52,5 tisíca osôb, ide o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov.

Úbytok nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách, okrem najnižšej vekovej kategórie 15 až 24 ročných, v tej bol však rast minimálny. Z pohľadu vzdelanosti najvýraznejší pokles počtu nezamestnaných o 25,4 % (o 13,4 tisíca osôb) bol v kategórii so základným vzdelaním.

Celkovo v 12 zo 16 ekonomických činností posledného zamestnávateľa nastal medziročný pokles počtu ľudí bez práce. Najviac ľudí naposledy pracovalo v priemysle, kde však počet nezamestnaných medziročne klesol o 5,1 %. Druhú najväčšiu skupinu tvorili ľudia naposledy pracujúci vo veľkoobchode a maloobchode s poklesom o 14,2 %. Špecifickú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie. Ich počet v 2. štvrťroku 2023 klesol len minimálne a stále tak predstavovali vyše 30 % zo všetkých nezamestnaných.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 2. štvrťroku 2023 medziročne klesol v 5 z 8  krajov Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Nitrianskom kraji (o 18 %) a v Trenčianskom kraji (o 17,5 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (takmer 40-tisíc osôb) a v Košickom kraji (vyše 38-tisíc osôb).

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (424 kB), alebo vo formáte PNG (44 kB).


Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom a Košickom kraji, jediné dosiahli  hranicu 10 %. Opačný vývoj bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji s mierou nezamestnanosti 2,1 % nasledovanom Trenčianskym krajom s 2,8 %. Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena  nastala v Prešovskom kraji, kde miera nezamestnanosti poklesla o 1,5 p. b. Pokles miery nezamestnanosti zaznamenalo 5 krajov, v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom.

Nezamestnanosť v 1. polroku 2023

Počas prvej polovice roka 2023 počet ľudí bez práce medziročne klesol o 5 % a počet nezamestnaných dosiahol 163,8 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti v SR sa znížila o 0,3 p. b. na 5,9 %. Celkové počty nezamestnaných podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najvýraznejšie klesli v doprave, veľkoobchode a maloobchode, ako aj v zdravotníctve. Medziročne klesol aj počet osôb bez pracovnej skúsenosti, naďalej však každý tretí nezamestnaný človek ešte nikdy nemal zamestnanie.

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2023 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 103 MB).

 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS od roku 2021 (IESS) sú osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení EK č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail