Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2018

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 28.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 28.01.2019

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko decembri 2018 oproti novembru klesli o 0,7 %. Klesli ceny priemyselnej výroby o 1,1 %, ťažby a dobývania o 1 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,4 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 13,6 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,8 %. Vzrástli ceny výroby textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,9 %, chemikálií a chemických produktov o 1 %, potravín nápojov a tabaku; ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov zhodne o 0,3 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,2 %, kovov a kovových konštrukcií; počítačových, elektronických a optických výrobkov; elektrických zariadení; dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %. Ceny základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov; výrobkov z gumy a plastu ostali zhodne na rovnakej úrovni.

decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 4,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,8 %, priemyselnej výroby o 2,1 %, ťažby a dobývania o 1,6 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 3,7 %, výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 3,6 %, dopravných prostriedkov o 2,9 %, výrobkov z gumy a plastu o 2,8 %, chemikálií a chemických produktov o 2,5 %, drevených papierových výrobkov a tlače o 2,3 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov; základných farmaceutických výrobkov a prípravkov zhodne o 1,8 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií; strojov a zariadení inde nezaradených zhodne o 0,5 %. Klesli ceny elektrických zariadení o 2,2 % a výroby potravín, nápojov a tabaku o 0,1 %.

V priemere od začiatku roka 2018 oproti rovnakému obdobiu roka 2017 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko o 4,9 % vplyvom vyšších cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,8 %, ťažby a dobývania o 3,3 %, priemyselnej výroby o 3,2 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,6 %.

Ceny priemyselných výrobcov za exportdecembri 2018 oproti novembru klesli o 0,7 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,6 %, priemyselnej výroby o 0,8 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,4 %. Ceny ťažby a dobývania zostali na rovnakej úrovni.

V priemyselnej výrobe klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 9,7 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 1,2 %, dopravných prostriedkov o 0,9 %, elektrických zariadení o 0,2 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,1 %. Vzrástli ceny výroby strojov a zariadení inde nezaradených o 1,2 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,1 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení o 1 %, výrobkov z gumy a plastu; počítačových, elektronických a optických výrobkov zhodne o 0,5 %, chemikálií a chemických produktov o 0,4 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,3 %. Ceny drevených a papierových výrobkov  zostali na rovnakej úrovni.

decembri 2018 v porovnaní s  decembrom 2017 exportné ceny vzrástli o 2,3 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 28,8 %, ťažby a dobývania o 12,7 %, priemyselnej výroby o 1,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 0,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 11,3 %, chemikálií a chemických produktov; strojov a zariadení inde nezaradených zhodne o 4,8 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 4 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 3,7 %, dopravných prostriedkov o 2,4 %, výroby potravín, nápojov a tabaku o 1 %, drevených a papierových výrobkov o 0,8 %, výrobkov z kovov a kovových konštrukcií o 0,4 %, výroby elektrických zariadení o 0,3 %. Klesli ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,6 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 4,1 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,3 %.

V priemere od začiatku roka 2018 oproti rovnakému obdobiu roka 2017 ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 1,1 %. Zvýšili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,7 %, ťažby a dobývania o 8 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3,4 % a priemyselnej výroby o 0,5 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

decembri 2018 boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne nižšie o 0,8 %. Znížili sa ceny živočíšnych výrobkov o 8,1 %. Ceny rastlinných výrobkov sa zvýšili o 8,1 %.

Zo živočíšnych výrobkov klesli ceny jatočnej hydiny o 2,6 %, hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,6 %, konzumných slepačích vajec o 44,5 %, surovej ovčej vlny v pote o 6,8 % a ceny jatočných ošípaných o 3,5 %. Vzrástli ceny surového kravského mlieka o 0,6 %, jatočných jahniat a oviec o 3,9 % a ceny živých rýb o 7,6 %.

Z rastlinných výrobkov sa zvýšili ceny obilnín o 5,9 %, strukovín o 1,8 %, zemiakov o 12,6 % a ceny ovocia a zeleniny o 8,1 %. Klesli ceny olejnatých plodov a semien o 5,7 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 2,7 % a živočíšnych výrobkov o 1,3 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v decembri 2018 oproti novembru ostali na rovnakej úrovni. V porovnaní s decembrom 2017 sa zvýšili o 3,7 %. V priemere od začiatku roka 2018 ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 3,4 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v decembri 2018 oproti novembru klesli o 1,1 %. V porovnaní s decembrom 2017 vzrástli o 3,2 %. V priemere od začiatku roka 2018 sa ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne zvýšili o 4,4 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail