Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2019

Posledná aktualizácia: 28.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.02.2019


Indikátor dôvery v priemysle vo februári vzrástol o 3,7 p. b. na hodnotu 3,7. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch.

Trend priemyselnej produkcie vo februári poklesol oproti januáru o 19 p. b. na hodnotu 10. Pokles bol zaznamenaný najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a elektrických zariadení. Naopak rast priemyselnej produkcie uviedli hlavne respondenti vo výrobe strojov a zariadení i. n. a drevených a papierových výrobkov. Saldo celkovej úrovne objednávok pokleslo o 1 p. b. na hodnotu -6. Pokles objednávok (vážené produkciou) zaznamenali najmä vo výrobe farmaceutických výrobkov a elektrických zariadení. Rast objednávok bol najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov a strojov a zariadení i. n. Väčšina respondentov (92 %) považuje súčasné objednávky za dostatočné. Saldo objednávok na export oproti januáru pokleslo o 2 p. b. na hodnotu -7. Pokles objednávok na export uviedli najmä vo výrobe kovov a kovových výrobkov a strojov a zariadení i. n. Naopak rast objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov. Podiel respondentov, ktorí považujú súčasnú úroveň objednávok na export za dostatočnú, dosiahol 91 %. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle vo februári vzrástlo o 2 p. b. na hodnotu 0. Rast zásob predpokladajú respondenti hlavne vo výrobe potravín a strojov a zariadení i. n. Väčšina respondentov (97 %) považuje stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 14 p. b. na hodnotu 17. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a potravín; podľa regiónov v Žilinskom a Prešovskom kraji. Pokles produkcie sa predpokladá vo výrobe elektrických zariadení, strojov a zariadení i. n. a v chemickom priemysle; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov zostalo vo februári na rovnakej úrovni ako v januári (-13). So zvyšovaním cien počítajú najmä vo výrobe kovov a kovových výrobkov, strojov a zariadení i. n. a ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Pokles cien očakávajú hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov, elektrických zariadení a drevených a papierových výrobkov. Saldo zamestnanosti sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížilo o 4 p. b. na hodnotu -12. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií a výrobe elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Košickom a Bratislavskom kraji. Naopak zvyšovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe ostatných nekovových výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Prešovskom a Trenčianskom kraji. So stabilizáciou zamestnanosti počíta 61 % respondentov.


Poznámka: * Vo februári 2019 sa zúčastnilo prieskumu 409 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail