Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2018

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2018

Posledná aktualizácia: 08.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.02.2019

 


V decembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 840,2 mil. eur, pri medziročnom raste o 5,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,4 % na 5 969,5 mil. eur. Deficit zahraničného obchodu bol v objeme 129,3 mil. eur (o 85,1 mil. eur vyšší ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až december 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 79 897,7 mil. eur a celkový dovoz o 8 % na 77 445,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 452,1 mil. eur (o 599,1 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v  januári až decembri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 6,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 85,2 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,8 % a medziročne vzrástol o 9,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až decembri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 8,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 14,8 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,2 %  a medziročne vzrástol o 4,3 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia podielom 60,5 % na celkovom vývoze a 48,7 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v decembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 047,1 mil. eur, pri medziročnom raste o 9,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11 % na 6 798 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 249 mil. eur (o 75,9 mil. eur nižšie ako v decembri 2017).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 11. marca  2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail