Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výkony nákladnej dopravy slovenských dopravcov boli v júli najvyššie v tomto roku
Print Mail TW FB WA

Výkony nákladnej dopravy slovenských dopravcov boli v júli najvyššie v tomto roku

Posledná aktualizácia: 23.09.2021
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 23.09.2021Objem prepraveného tovaru bol v júli 2021 nižší ako pred pandémiou, ale významnejšie narástli prepravné vzdialenosti. V osobnej doprave sa v siedmom mesiaci prepravilo stále o štvrtinu menej pasažierov ako pred koronakrízou (v porovnaní s júlom 2019).

Celkový objem nákladnej prepravy v júli 2021 dosiahol 21,9 milióna ton, medziročne to predstavuje pokles o 7,4 %. Oproti poslednému predkovidovému júlu spred dvoch rokov zaostávala preprava tovarov ešte viac, jej objem sa znížil o 17,5 %.

Z toho podniky verejnej nákladnej dopravy1, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, prepravili v júli 13,6 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavuje zníženie o 7,5 %, v porovnaní s júlom 2019 bolo zaostávanie takmer desatinové. Verejná doprava 1 sa na celkovom objeme nákladnej dopravy podieľala 62 %.

Kým objem prepravy tovarov po železnici sa v siedmom mesiaci medziročne zvýšil o 19,1 %, v preprave po cestách došlo k zníženiu o 6,1 %. Obe podstatné zložky verejnej nákladnej dopravy1 však v preprave tovaru prekonali jej objem z júla 2019.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré okrem množstva prepravovaného tovaru zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v júli tohto roka takmer 3,9 mld. tonokilometrov (tkm), čo je najviac v tomto roku. V porovnaní so siedmym mesiacom v minulom či predminulom roku boli výkony aktuálne vyššie zhruba o 8 %.

Rozhodujúca zložka – doprava realizovaná výlučne dopravnými podnikmi1 – rástla dynamickejšie, medziročne najmä v železničnej doprave (o 18,5 %), a značne aj po ceste (o 6,3 %). Obe zložky nákladnej dopravy tiež prevýšili hodnoty spred dvoch rokov o viac ako 10 %.

Počet pasažierov po cestách i po železnici klesol aj medziročne

V júli sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo 38,8 milióna cestujúcich, čo je o 4,2 % menej ako pred rokom. K medziročnému úbytku došlo v cestnej i v železničnej doprave. V porovnaní s predkovidovým júlom 2019 bol pokles pasažierov takmer štvrtinový (o 23,3 %).

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú celkový počet cestujúcich a vzdialenosť ich prepravy, v siedmom mesiaci 2021 na rozdiel od celkového počtu pasažierov medziročne rástli o 4 %. Stále však boli len na úrovni 67,9 % z júla spred dvoch rokov.

V doprave a skladovaní pokračoval mierny úbytok zamestnancov

Tržby2 v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v júli 2021 medziročne o 10,4 %. Minulý rok sa v siedmom mesiaci prepadli v porovnaní s predvlaňajším júlom o 7,8 %. K razantnému medziročnému zvýšeniu tržieb došlo tento rok v júli v leteckej doprave (o 260,1 %), takmer o pätinu vzrástli aj v skladových a pomocných činnostiach. Medziročný prírastok ukazovateľa podporila aj najväčšia zložka pozemná doprava (vrátane prepravy potrubím), ktorá má viac ako polovičný podiel na odvetví (rast o 7,6 %). Pokles tržieb oproti júlu 2020 zaznamenala vodná doprava (o 29,1 %) a po prvýkrát v tomto roku aj poštové a kuriérske služby (o 11,8 %).

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní s júlom 2020 vyššia o 6,8 %, keď dosiahla 1 111 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 3,4 %. Oproti minuloročnému júlu vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia, najviac vo vodnej doprave (o 14,4 %) a v leteckej doprave (o 9,2 %).

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas siedmeho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,6 %. Pokles počtu zamestnancov sa prejavil v dvoch zložkách odvetvia – v pozemnej doprave a v poštových a kuriérskych službách, nárast zaznamenali letecká doprava a tiež skladové a pomocné činnosti.

Doprava za prvých sedem mesiacov roka 2021

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých sedem mesiacov tohto roka 136,2 milióna ton tovaru, čo je o 3,2 % menej ako v rovnakom období vlaňajška (január – júl 2020). Výkony v tonokilometroch boli, naopak, vyššie o 10,6 %. V porovnaní s predkovidovým obdobím (január – júl 2019) bola preprava tovaru nižšia o 15,2 % a výkony v tonokilometroch o 3,8 %.

Osobnou dopravou sa pri medziročnom poklese o 20,1 % prepravilo 233,3 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb znížila o 22 % a v cestnej doprave o 19,6 %. Výkony v osobokilometroch klesli o 26,8 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bola preprava osôb nižšia o 42,4 % a výkony v osobokilometroch o 54,9 %.

Od začiatku tohto roka sa tržby2 v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 13,7 %. Počet zamestnaných osôb sa za prvých sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2,4 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 6,5 % (na 1 070 eur) a reálna mzda o 4,5 %.


Poznámka:
1 Podniky, ktoré vykonávajú služby v odvetví dopravy, teda majú dopravu ako hlavný predmet činnosti. Okrem nich realizuje časť dopravných služieb cestná neverejná doprava. Sú to podniky, ktoré sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ale súčasne robia dopravu pre vlastné či pre cudzie potreby (napríklad stavebné či obchodné spoločnosti).

2 Tržby za vlastné výkony a tovar

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výkony nákladnej dopravy slovenských dopravcov boli v júli najvyššie v tomto roku Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail