Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2019

Posledná aktualizácia: 29.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.01.2019

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES)1)2) v januári oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 0,5 bodu na najnižšiu úroveň (97,1) od mája 2014, a to predovšetkým v dôsledku zníženia dôvery u spotrebiteľov a v priemysle. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 6,5 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 3,6 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle v januári poklesol o 3,3 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -2. Vývoj indikátora ovplyvnil najvýraznejšie očakávaný pokles produkcie na nasledujúce tri mesiace a pokles objednávok. V januári indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 4,5 bodu na -11,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 13,5 bodov. Indikátor dôvery v obchode klesol v januári v porovnaní s decembrom o 2,6 percentuálneho bodu na hodnotu 19,7 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob. Indikátor dôvery v službách v januári opäť vzrástol, jeho hodnota sa v porovnaní s minulomesačným prieskumom zvýšila o 7 percentuálnych bodov a dosiahla nulovú úroveň. Vývoj indikátora bol ovplyvnený priaznivými hodnoteniami podnikateľskej situácie a očakávaného dopytu, pričom dopyt za posledné tri mesiace respondenti hodnotili negatívne.  

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa po ôsmich mesiacoch relatívnej stability zhoršila. V januári sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol o 4,2 bodu na úroveň -7,9, a to v dôsledku rastu pesimizmu pri všetkých jeho zložkách (predpokladanom vývoji finančnej situácie v domácnostiach a nezamestnanosti v SR, a najmä perspektívach úspor a očakávanom vývoji hospodárskej situácie v SR). Respondenti boli o 4,2 bodu pesimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer.


Poznámka: 1) trojmesačný kĺzavý priemer v januári 2018 prepočítaný na novú bázu (priemer roku 2015)
2) trojmesačný kĺzavý priemer v máji 2015 revidovaný po sezónnom očistení indikátora spotrebiteľskej dôvery (od apríla 1999)

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail