Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 04.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 04.06.2021

Investičné plány sa stále dostatočne nerozhýbali, aktivita medziročne klesla o 10 %

Celková tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021 dosiahla objem 4 187 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 3 495,4 mil. eur a zmena stavu zásob 691,7 mil. eur. Tvorba hrubého fixného kapitálu bola v medziročnom porovnaní nižšia o 10 %.

Pandémia sa výrazne podpísala pod vývoj investičných aktivít. Tempo poklesu sa v porovnaní s predošlými štvrťrokmi síce zmiernilo, napriek tomu investície nedosiahli ani hodnoty 1. štvrťroka 2020, kedy sa už prejavil útlm a stále výrazne zaostávali za investičnou úrovňou v období pred pandémiou (v 1. štvrťroku 2019). Nízka úroveň investičnej aktivity, t. z. tvorby hrubého fixného kapitálu, bola ovplyvnená najmä medziročne nižším objemom nakúpených nových fixných aktív o 8,9 %.

Pokles investičnej aktivity sme zaznamenali takmer vo všetkých inštitucionálnych sektoroch ekonomiky, objemovo najsilnejší sektor nefinančných korporácií investoval medziročne menej o 13,1 %.

Medziročný pokles investičného dopytu bol výsledkom najmä nižších investícií do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 18,3 %. Znížili sa aj kapitálové výdavky do stavieb o 2,8 %. Pokles výdavkov sme zaznamenali v investovaní do produktov duševného vlastníctva o 1,6 %.

Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu (22,5 %) sa investovalo v priemyselnej výrobe. Významný bol aj podiel investícií v činnostiach v oblasti nehnuteľností (22,3 %) a v odvetví dopravy a skladovania (8,6 %).

Stav zásob v 1. štvrťroku 2021 stúpol o 691,7 mil. eur. Vývoj ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 360,6 mil. eur, tovaru o 282,9 mil. eur a nedokončenej výroby o 274,1 mil. eur. Zásoby hotových výrobkov a zvierat klesli o 226 mil. eur.

Poznámka: podľa metodiky ESA 2010, výdavková metóda; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail