Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2024
Print Mail TW FB WA

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2024

Posledná aktualizácia: 31.05.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 31.05.2024

Nehnuteľnosti boli na konci roka medziročne lacnejšie najmä zásluhou nižších cien nových domov a bytov 

Realizačné ceny nehnuteľností SR odštartovali rok 2024 tak medzikvartálnym, ako aj medziročným poklesom. Na celorepublikovej úrovni výraznejší medziročný pokles cien zaznamenali nové domy a byty. V priemere sa nehnuteľnosti predávali lacnejšie ako pred rokom v polovici z ôsmich krajov.

Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku sa v 1. štvrťroku 2024 medzikvartálne znížili v priemere o 1,7 %, pokles prišiel po dvoch štvrťrokoch. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2023 sa zníženie cien prejavilo pri oboch typoch nehnuteľností, pričom dynamickejší pokles na úrovni 2,1  % bol pri nových nehnuteľnostiach1). Existujúce nehnuteľnosti2) zlacneli miernejšie o 1,7 %.

Trend  medzikvartálneho zlacňovania sa prejavil vo väčšine z 8 slovenských krajov, vývoj v regiónoch sa však značne líšil. Celkovo v 3 krajov Slovenska zlacneli obe kategórie nehnuteľností určených na bývanie – ako existujúce, tak aj nové byty. V ďalších 3 regiónoch zlacňovali len staršie byty a vo 2 krajoch ceny naopak v oboch segmentoch stúpli.

Najdynamickejšie zlacňovanie sa prejavilo v Bratislavskom kraji, kde sa ceny starších nehnuteľností znížili o 6,7 % a pri nových bytoch a domoch dokonca o 8,7 % v porovnaní s cenami na konci roka 2023. Pokles cien v oboch kategóriách zaznamenali tiež Trenčiansky a Prešovský kraj, dynamickejšie zlacňovali nové byty. 

Súčasne v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom ceny starších domov a bytov síce klesli, ale ceny nových rástli. Zaujímavý vývoj sa prejavil v Nitrianskom kraji, kde staršie nehnuteľnosti o takmer 11 % medzikvartálne zlacneli, ale nové o viac ako 5 % zdraželi.

Opačný trend pretrval v Žilinskom a Košickom kraji, kde ako staršie, tak nové byty zvýšili predajné realizačné ceny.

Obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (164 kB), alebo vo formáte PNG (499 kB).

Vývoj cien nehnuteľností v medziročnom porovnaní

Zlacňovanie nehnuteľností určených na bývanie, teda pokles predajných cien bolo evidované aj v referenčnom medziročnom porovnaní. V priemere za SR sa domy a byty predávali lacnejšie o 2,8%, pokles pretrval už štvrtý štvrťrok za sebou. Tento stav počas 1. štvrťroka výraznejšie ovplyvnil pokles cien nových nehnuteľností, ktoré sa aktuálne predávali o 3,6 % lacnejšie ako pred rokom. Ceny existujúcich nehnuteľnosti boli medziročne nižšie o 2,6 %.

Obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (126 kB), alebo vo formáte PNG (297 kB).


V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010 - bázický index) boli v 1. štvrťroku 2024 ceny nehnuteľností vyššie o 80%.

Vývoj ceny nehnuteľností v 8 regiónoch / krajoch SR v rámci medziročného porovnania bol rozkolísaný. V súhrne 4 kraje medziročne zlacnili ako staršie, tak aj nové byty, v 1  kraji sa zlacnenie dotklo len starších bytov a v 3 regiónoch boli aktuálne ceny pri oboch typoch nehnuteľností vyššie.

Spomedzi 4 krajov s poklesoch vo všetkých segmentoch najvýraznejšie zlacnenie zaznamenal Bratislavský kraj, v ktorom ceny starších bytov medziročne klesli o 8 %  a nové o 9 %. Ide o región s vysokým podielom na celom trhu predajov. Významnejšie zlacňovanie evidoval tiež Trnavský kraj, v ktorom sa nové nehnuteľnosti predávali medziročne lacnejšie o vyše 11 %. Aj v Nitrianskom a Prešovskom kraji sa predávali byty a domy lacnejšie ako pred rokom, platilo však, že dynamickejšie poklesy boli zaznamenané pri starších nehnuteľnostiach.

Jediným krajom, kde sa prejavili protichodné medziročné trendy vývoja pri starých a nových nehnuteľnostiach bol Žilinský kraj. Nové byty mierne zlacneli (o takmer -6%), ale pri existujúce nehnuteľnostiach ceny o 6 % stúpli.

Spomedzi krajov, v ktorých boli aktuálne predajné ceny medziročne vyššie v oboch sledovaných segmentoch, dynamickejšie zdraženie pri nových nehnuteľnostiach sa prejavilo v Trnavskom a v Košickom kraji. Naopak, vyššie rasty, najmä pri starších (existujúcich) nehnuteľnostiach, boli zaevidované v Banskobystrickom kraji.

Obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (182 kB), alebo vo formáte PNG (502 kB).

 • 1) nové nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred menej ako tromi rokmi
 • 2) existujúce nehnuteľnosti sú nehnuteľnosti, ktorých prvý zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný pred viac ako tromi rokmi

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme realizačné ceny nehnuteľností:

Štatistický úrad SR zverejňuje realizačné ceny predaja nehnuteľností aj na úrovni ôsmich krajov (údaje sú pripojené v prílohách) od 2. štvrťroka 2022. Reagoval tak na dopyt užívateľov po údajoch o situácii v regiónoch SR. Rozšírenie údajov umožnil prechod na kvalitnejší a rozsiahlejší zdroj údajov o cenách z obchodov zapísaných priamo v Katastri nehnuteľností.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností od 2. štvrťroka 2021 čerpá Štatistický úrad SR zo zmlúv evidovaných v katastri nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov evidovaných katastrom (databáza spravovaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR/ UGKK SR). Nový zdroj údajov zachytáva všetky transakcie spojené s predajom nehnuteľností zapísané v danom štvrťroku do katastra. Dosiahla sa tak vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií) zo všetkých 79 okresov SR ako v predošlom období.

Štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá však pracuje s ponukovými cenami najmä z inzercie. Získava ich z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail