Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2023

Posledná aktualizácia: 10.11.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.11.2023

Tržby v priemysle zrýchlili tempo poklesu, rástli už len v informáciách a komunikácii

Z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky septembrové  tržby medziročne vzrástli len v informačných a komunikačných činnostiach, avšak s miernejším tempom. Priemysel zotrval v záporných hodnotách tretí mesiac po sebe. V trende medziročných poklesov pokračovali vybrané trhové služby, ako aj doprava a skladovanie. Po štyroch mesiacoch rastu sa dostali do mínusu už aj tržby v stavebníctve. 

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v septembri 2023 medziročné zníženie tržieb o 5,9 %, čím sa dynamika poklesu v porovnaní s augustom zvýšila takmer o polovicu. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví1) sa v 9 tržby (v stálych cenách) medziročne znížili. Celkový vývoj najvýraznejšie ovplyvnil pokles v dodávke elektriny a plynu o 42,6 %, vo výrobe kovov o 15,9 %, ako aj vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 17,9 %. Pokles objemu tržieb priemyslu zmiernil rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 7 %, vo výrobe koksu a ropných produktov o 27,8 %, ako aj vo výrobe počítačových výrobkov o 11 %.  

Septembrové tržby vo vybraných trhových službách medziročne klesli o 1,1 %. Pokles tržieb pretrvával už deviaty mesiac po sebe, posledné dva mesiace však výrazne spomaľoval. Hlavný vplyv na celkovo záporný výsledok mali predovšetkým administratívne a pomocné kancelárske činnosti s tržbami medziročne nižšími o 14,1 %. Naopak, tržby architektonických a inžinierskych činnosti s rastom o 16,5 % prispeli k spomaleniu  poklesu celého odvetvia.  

Podnikom dopravy a skladovania v septembri 2023 tržby medziročne klesli o 3,4 % a už siedmy mesiac v rade zotrvávali v mínusových hodnotách. Pokles tržieb celého odvetvia bol dôsledkom hlavne pokračujúceho klesania tržieb v objemovo najsilnejšej pozemnej doprave vrátane dopravy potrubím, ktoré bolo v septembri medziročne na úrovni 7,6 %. V záporných číslach zotrvali aj druhé objemovo najsilnejšie skladové a pomocné činnosti v doprave, ktorým tržby medziročne klesli o 1,5 %. 

Stavebné podniky dosiahli v septembri 2023 medziročné zníženie tržieb o 3 %, čo znamená že začali klesať po štyroch mesiacoch rastov.  

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach medziročne stúpli o 7,8 %. Pokračovali tak v dlhodobom trende rastov, i keď v septembri 2023 spomalili dynamiku takmer o polovicu. Na celkovom pozitívnom výsledku sa opakovane najvýraznejšie podieľalo objemovo najsilnejšie počítačové programovanie s rastom o 12,4 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (106 kB), alebo vo formáte PNG (132 kB).

Vývoj v septembri 2023 v porovnaní s augustom 2023

Po očistení od sezónnych vplyvov tržby medzimesačne klesli 3 z 5 sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v stavebníctve o 4,5 %. Tržby sa znížili taktiež v priemysle o 1,4 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 0,4 %. Takmer zhodným tempom medzimesačne rástli tržby vo vybraných trhových službách o 2,6 %, ako aj v doprave a skladovaní o 2,4 %. 

Vývoj za prvých deväť mesiacov roka 2023

V súhrne za prvých deväť mesiacov roka 2023 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne klesli v 3 odvetviach ekonomiky, najvýraznejšie vo vybraných trhových službách o 8,7 %. Tržby v priemysle sa za trištvrte roka znížili celkovo o 3 %, v doprave a skladovaní o 1,2 %. Rast tržieb pretrval v informačných a komunikačných činnostiach o 11,3 %. Tržby v stavebníctve si v porovnaní s predošlým rokom tiež udržali kumulovaný rast, i keď skromnejší, o 1,9 %.

 • 1) Priemysel podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria 4 sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu ako aj Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
 • Údaje odvetvia priemysel, ako aj doprava a skladovanie boli aktuálne revidované od r. 2009 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek.
 • Údaje odvetvia tržby vo vybraných trhových službách boli aktuálne revidované za obdobie február až jún roka 2023 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajskej jednotky.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail