Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v decembri 2018

Stavebná produkcia v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 11.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.02.2019

Stavebná produkcia v decembri 2018 dosiahla 540,3 mil. eur, v porovnaní s decembrom 2017 sa zvýšila o 7,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,4 % nižšia ako v novembri 2018.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v decembri 2018 oproti decembru 2017 zvýšila o 7,5 % a dosiahla 515 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,3 p. b. na 95,3 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zvýšenie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 10,1 % a na opravách a údržbe o 3,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 68 % (o 1,7 p. b. viac ako v decembri 2017), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 30,2 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa  zvýšil objem prác na budovách o 10,7 % a na inžinierskych stavbách o 0,1 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72,2 %, inžinierske stavby sa podieľali 27,8 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí sa v decembri 2018 medziročne zvýšila o 14,9 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 4,7 %.

V priemere za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 sa stavebná produkcia zvýšila o 8,4 % na 5 805,2 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 8 % na 5 526,5  mil. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 10,4 % na 3 997,2 mil. eur. Zvýšili sa aj stavebné práce na opravách a údržbe o 1,2 % a dosiahli objem 1 426,4 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií zvýšil o 1,6 p. b. na 72,3 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,8 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 17 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v decembri  2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 nižší o jeden deň a od začiatku roka vyšší o tri dni.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail