Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 30.08.2021Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v auguste poklesol o 5,67 p. b. na hodnotu -1. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch.

Trend priemyselnej produkcie v auguste vzrástol oproti júlu o 6 p. b. na hodnotu 1. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe potravín. Naopak pokles priemyselnej produkcie uviedli respondenti hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a elektrických zariadení. Saldo celkovej úrovne objednávok vzrástlo o 2 p. b. na hodnotu 1. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Zhoršenie bolo hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov. Saldo objednávok na export oproti júlu vzrástlo o 2 p. b. na hodnotu 4. Zlepšenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n. Naopak zhoršenie zaznamenali najmä vo výrobe potravín. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle v auguste vzrástlo o 3 p. b. na hodnotu 21. Zvýšené zásoby avizujú hlavne vo výrobe textilu a odevov; podľa veľkosti v podnikoch s 250 až 499 zamestnancami a podľa regiónov v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Väčšina respondentov považuje stav zásob za primeraný. Pokles zásob bol hlavne vo výrobe potravín. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížilo o 16 p. b. na hodnotu 17. Zníženie produkcie očakávajú najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov. Zvýšenie produkcie predpokladajú najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n. a ostatných nekovových výrobkov. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v auguste pokleslo o 5 p. b. na hodnotu 10. So znižovaním cien počítajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, v chemickom priemysle a výrobe textilu a odevov; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom kraji. Naopak so zvyšovaním cien počítajú hlavne v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Saldo zamestnanosti v auguste oproti júlu pokleslo o 5 p. b. na hodnotu 9. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n.; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom kraji. Naopak zvyšovanie zamestnanosti predpokladajú najmä v chemickom priemysle, vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov v Nitrianskom kraji . So stabilizáciou zamestnanosti počíta 74 % respondentov.

Celkové údaje sú sezónne očistené a údaje podľa odvetví nie sú sezónne očistené, preto môže dôjsť k neštandardnému vývoju v porovnaní týchto ukazovateľov a k situácií v ktorej sa momentálne nachádzame.


Poznámka: V auguste 2021 sa zúčastnilo prieskumu 739 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail