Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2022

Posledná aktualizácia: 12.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.05.2022

Zamestnanosť aj mzdy medziročne rástli, reálne zárobky však kvôli inflácii vo väčšine odvetví už klesli

Nominálne mesačné mzdy v marci 2022 medziročne vzrástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol.

Predbežná mesačné dáta v SR získavané najmä od veľkých podnikov potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb1) v marci 2022 v 8 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný v odvetviach najviac zasiahnutých koronakrízou v predošlých dvoch rokoch, a to najmä v ubytovaní o 7,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev  6,8 %. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 3 %, maloobchode o 2,6 % či v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %. Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí o 0,7 % a súčasne veľkoobchod o 0,8 %.

V súhrne v 1. štvrťroku 2022 počet zamestnaných osôb vzrástol v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky, v dvoch sa udržal na minuloročnej úrovni a jedno odvetvie vykázalo mierny pokles. Od začiatku roka do konca marca 2022 sa výraznejšie zvýšil priemerný počet zamestnaných osôb v ubytovaní o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %, ale i v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,3 %. Priemysel a veľkoobchod si udržali počas prvých troch mesiacov 2022 počet zamestnancov na rovnakej úrovni ako minulý rok. Úbytok zamestnancov medziročne nastal len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9 %.

Vývoj priemernej mzdy v SR v marci 2022

Priemerná nominálna mesačná mzda2) v marci 2022 v medziročnom porovnaní vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie vzrástli mzdy v ubytovaní (o 27,2 % na 903 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 15,5 % na 1 252 eur), v maloobchode (o 13,7 % na 937 eur), vo veľkoobchode (o 13 % na 1 327 eur) a v stavebníctve (o 10,1 % na 869 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 3,6 % na 2 472 eur). V priemysle, v ktorom je zamestnaných najviac osôb, mzdy vzrástli o 9,8 %.

Avšak po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) reálne mzdy stúpli len v štyroch z 10 sledovaných odvetví. Rast reálnej mzdy zaznamenali tri odvetvia vnútorného obchodu, a ubytovanie. Zvýšenie v ubytovaní na úrovni 15,2 % je reakciou na rozbeh po takmer úplnom pandemickom zastavení služieb a tiež faktu, že dlhodobo zárobky v tomto sektore ekonomiky patria medzi najnižšie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %.

V súhrne za prvé tri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26,5 % (dosiahla 846 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,9 % (1 206 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,7 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4 %.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail