Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2020

Posledná aktualizácia: 11.05.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.05.2020


V marci 2020 sa menia aj štatistiky zamestnanosti a miezd. Zamestnanosť sa vo väčšine odvetví znížila, rástla len v informačných a komunikačných činnostiach a v doprave.  Rast priemernej mesačnej mzdy zaznamenala už iba polovica odvetví.

Zamestnanosť  

V marci 2020 v porovnaní s marcom 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % a v doprave a skladovaní o 1,1 %. Klesla v priemysle o 3,6 %, maloobchode o 3,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %, ubytovaní o 2,3 %, veľkoobchode o 1,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,4 %, stavebníctve o 0,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,8 %.

V priemere za tri mesiace roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 5,3 %, ubytovaní o 2,1 %, doprave a skladovaní o 1,7 %, vybraných trhových službách o 1,5 %, stavebníctve a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 0,2 %. Znížila sa v maloobchode o 2,6 %, priemysle o 2,5 %, veľkoobchode o 1,1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v marci 2020 oproti marcu 2019 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 % (dosiahla 528 eur), veľkoobchode o 4,1 % (1 082 eur), maloobchode o 4 % (777 eur), priemysle o 2,5 % (1 156 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 2 % (2 227 eur). Klesla v ubytovaní o 6,9 % (704 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 2,3 % (997 eur), stavebníctve o 2,1 % (712 eur), vybraných trhových službách o 0,9 % (1 034 eur) a v doprave a skladovaní o 0,4 % (987 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v marci 2020 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,1 %, veľkoobchode o 1,8 %, maloobchode o 1,7 % a v priemysle o 0,2 %. Klesla v ubytovaní o 9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 %, stavebníctve o 4,3 %, vybraných trhových službách o 3,1 %, doprave a skladovaní o 2,6 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %.

V priemere za tri mesiace roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,9 % (dosiahla 550 eur), maloobchode o 7,2 % (790 eur), priemysle o 4,8 % (1 155 eur), veľkoobchode o 4,3 % (1 063 eur), doprave a skladovaní o 4 % (1 016 eur), vybraných trhových službách o 3,9 % (1 031 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 % (2 037 eur), ubytovaní o 2,9 % (770 eur),  stavebníctve o 2,3 % (723 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 % (1 046 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, maloobchode o 4,3 %, priemysle o 1,9 %, veľkoobchode o 1,5 %, doprave a skladovaní o 1,2 %, vybraných trhových službách o 1,1 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 % a v ubytovaní o 0,1 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,5 % a stavebníctve o 0,5 %.

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail