Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v októbri 2019

Stavebná produkcia v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 10.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.12.2019

Produkcia v stavebníctve sa po raste v predchádzajúcom mesiaci v októbri 2019 znovu medziročne znížila o 2,4 % na 621,6 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola oproti septembru 2019 nižšia o 2,3 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v  októbri 2019 dosiahla objem 581,2 mil. eur. V porovnaní s októbrom 2018 sa znížila o 4,3 % najmä vplyvom poklesu prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 8,7 %. Objem stavebných prác na opravách a údržbe bol medziročne vyšší o 1,6 %. V štruktúre tuzemskej produkcie tvorila nová výstavba 69,9 % (o 3,3 p. b. menej ako v októbri 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa znížil objem prác na inžinierskych stavbách o 10,5 % a na budovách o 0,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 62,7 %, inžinierske stavby sa podieľali 37,3 %.

Naďalej sa priaznivo vyvíjala produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, v októbri 2019 medziročne vzrástla o 37,4 %, z celkového objemu produkcie tvorila 6,5 %.

V priemere za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa stavebná produkcia znížila o 2,3 % a dosiahla objem 4 707,6 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku medziročne klesla o 3,5 % na 4 419,5 mil. eur. Znížili sa práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 6,1 % na 3 136,1 mil. eur. a stavebné práce na opravách a údržbe o 0,5 % na 1 148,6 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 1,9 p. b. na 71 %, podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 22,6 %.


Poznámka: predbežné údaje ; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v októbri 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 aj od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod

 

 

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail