Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2021

Posledná aktualizácia: 26.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 24.08.2021

Návštevnosť v hoteloch a penziónoch pomaly stúpa, hostí je stále len necelá polovica spred dvoch rokov

Návrat zahraničných hostí je stále pomalší, v júni tohto roka  tvorili 16 % hostí, pred dvoma rokmi sa podieľali na návštevnosti 40 percentami.

V júni navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku takmer 288-tisíc osôb, v ubytovacích zariadeniach strávili návštevníci 807-tisíc nocí. Boli to dva a pol násobné hodnoty predošlého mesiaca a o polovicu vyššie hodnoty ako pred rokom, ale minuloročný jún a aj tohtoročný máj boli ovplyvnené rekordnými prepadmi pod vplyvom opatrení prijatých v jednotlivých vlnách  pandémie COVID-19.

Ilustračný obrázok - Graf

V porovnaní so situáciou v rovnakom období pred pandémiou (oproti júnu 2019) bolo v hoteloch, penziónoch či ďalších ubytovacích zariadeniach len necelá polovica hostí.  Vtedy ubytovacie služby využilo 610-tisíc osôb a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 1,6 milióna nocí.

Aj v mesiaci jún tvorili návštevnosť v hoteloch a penziónoch najmä domáci turisti, tvorili 84 % podiel na celkovej návštevnosti (240-tisíc osôb). Najviac domácich turistov navštívilo v júni Žilinský kraj (56-tisíc osôb), Prešovský kraj (51-tisíc osôb) a Banskobystrický kraj (38-tisíc osôb). Spolu tieto tri kraje tvorili 60 % domácej návštevnosti.

Naďalej pretrvával výrazný prepad zahraničných hostí

Súčasne počas júna ubytovanie v SR využilo 47-tisíc zahraničných návštevníkov s takmer 113 - tisíc prenocovaniami. V rovnakom čase pred pandémiou (v júni 2019) navštívilo Slovensko päťkrát viac cudzincov. Aktuálne turisti spoza hraníc tvorili viac ako 16 % návštevníkov, v júni pred dvoma rokmi to bolo takmer 40 %. 

Nízky počet zahraničných turistov bol najviac viditeľný, ako aj po minulé mesiace, v Bratislavskom kraji, v ktorom cudzinci tvorili v čase pred pandémiou najvýraznejší podiel. Celková návštevnosť regiónu hlavného mesta bola oproti obdobiu spred dvoch rokov nižšia až o 71,5 %. Počet zahraničných hostí klesol dokonca až o 84,1 %.

V súhrne za mesiace január až jún roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 547-tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 59 %. Počet domácich návštevníkov poklesol o 49 % a počet cudzincov o 79 %. V porovnaní s prvým polrokom 2019 využilo ubytovanie menej o 74 % domácich a o 92 % zahraničných návštevníkov.

Štvrťročné dáta: Vývoj kapacít a tržieb ubytovacích zariadení

Ku koncu druhého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4 586 ubytovacích zariadení. K dispozícii bolo 71-tisíc izieb so 185,8 tisíca lôžkami (z toho 167,5 tisíca stálych lôžok). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v druhom štvrťroku 15,1 %, využitie izieb 19,4 %.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v druhom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 38,4 milióna eur, ide o dvojnásobok tržieb ako v 2. štvrťroku 2020, kedy bola situácia ovplyvnená prvou vlnou pandémie. Oproti rovnakému obdobiu pred pandémiou (2. štvrťrok 2019) však tržby v mesiacoch apríl až jún dosiahli len tretinovú hodnotu.

Zahraniční návštevníci realizovali tržby v hodnote 6,6 milióna eur a tvorili v SR len 17,1 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. Tržby domácich návštevníkov predstavovali 31,8 milióna eur a tvorili až 82,9 % podiel na celkových tržbách ubytovacích zariadení.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v Žilinskom a Prešovskom kraji (zhodne 8 milióna eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom kraji (1,7 milióna eur) a v Košickom kraji (2,2 milióna eur).


Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail