Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2022

Posledná aktualizácia: 12.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 12.05.2022

Návštevnosť hotelov a penziónov ďalej stúpala, v dvoch krajoch počet domácich hostí dobehol čísla spred pandémie

Hotely a penzióny navštívilo v marci takmer 300-tisíc hostí. Bolo ich deväťkrát viac ako pred rokom, stále však o tretinu menej ako v poslednom marci pred pandémiou (v r. 2019). Počet domácich hostí v Žilinskom a Prešovskom kraji sa už priblížil vysokým počtom z marca 2019.

Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci 299-tisíc hostí, návštevnosť sa zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o pätinu. V medziročnom porovnaní mali hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia 8,8-násobný nárast počtu návštevníkov, čo je však len dôsledok dobiehania úplného lockdownu začiatkom roka 2021.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf v plnom rozlíšení (PNG 130 kB).


Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 810-tisíc nocí, priemerná doba pobytu v marci bola 2,7 noci. V rovnakom období pred pandémiou (marec 2019) počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol 434-tisíc hostí.

Aj marcovú návštevnosť potiahli priaznivé podmienky v zimných strediskách cestovného ruchu a pokračujúce lyžovačky a pobyty na horách. Najnavštevovanejšie boli Žilinský a Prešovský kraj, v ktorých sa ubytovala takmer polovica hostí (141-tisíc). Tieto dva kraje súčasne dokázali pritiahnuť už takmer rovnaký počet domácich návštevníkov ako v predpandemickom marci 2019, aktuálne ich bolo len o necelých 8 % menej.

Na treťom mieste v celkovej návštevnosti bol Bratislavský kraj, nasledoval Banskobystrický kraj. Najviac hostí navštívilo podobne ako vo februári okresy typické pre zimný cestovný ruch a okresy hlavného mesta Bratislavy – Poprad, Liptovský Mikuláš, Bratislava I, Žilina, Ružomberok, Bratislava II a Brezno.

Súčasne tretinu celkovej návštevnosti tvorili cudzinci, v marci ich bolo 87-tisíc. Ich cieľom boli najčastejšie Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. V Bratislavskom kraji cudzinci tvorili opäť viac ako polovicu návštevníkov, vyšší podiel mali aj v návštevnosti Košického kraja (36 %). V predpandemickom marci 2019 navštívilo Slovensko viac ako 155-tisíc cudzincov.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf v plnom rozlíšení (PNG 100 kB).


V súhrne za prvý štvrťrok roku 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 736-tisíc návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (s marcom r. 2019) bol ich počet stále o 40 % nižší. Počet cudzincov prekročil polovičné hodnoty z roka 2019. Súčasne hostia v ubytovacích zariadeniach strávili spolu 2 milióny nocí, v roku 2019 to bolo až takmer 3,5 milióna nocí.

Štvrťročné dáta: Vývoj kapacít ubytovacích zariadení

V prvom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 224 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 67-tisíc izieb a 177-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v prvom štvrťroku 19,7 %, využitie izieb 23,4 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 50-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 113-tisíc stálych lôžok.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku 2022 tržby (bez DPH) v hodnote 67 milióna eur, ide o 7-násobný nárast v porovnaní s 1. štvrťrokom 2021. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (68,2 %), zahraniční návštevníci vytvorili menej ako tretinu na celkových tržbách za prvý štvrťrok. Najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom a Prešovskom kraji, spolu tieto dva kraje vykázali viac ako polovicu celkových tržieb v SR.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Mesačné údaje - medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Štvrťročné údaje – medziročné porovnanie (rovnaké obdobie minulého roka = 100):

Mesačné údaje:

Podrobné mesačné údaje sú dostupné v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5 – Cestovný ruch/4.5.1 – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.3 – Mesačné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti za jednotlivé mesiace od r. 2017 až na úrovni okresov (vrátane dát o cudzincoch v triedení podľa krajiny pôvodu) a vybraných miest a obcí, ktoré nemajú dôverný charakter (viac v Metodických vysvetlivkách štatistiky Cestovného ruchu).

Štvrťročné údaje (nové):

ŠÚ SR súčasne aktualizoval rozšírené štvrťročné údaje cestovného ruchu v databáze DATAcube v kapitole 4 – Odvetvové štatistiky/4.5. – Cestovný ruch/4.5.1. – Štatistiky ubytovacích zariadení/4.5.1.2. – Štvrťročné údaje. Obsahujú ukazovatele o návštevnosti, ale aj o tržbách a kapacitách ubytovacích zariadení v SR vrátane nových ukazovateľov, ako napr. priemerný počet disponibilných izieb, čisté využitie izieb, atď. Údaje sú dostupné na úrovni SR, krajov a po novom aj na úrovni okresov a obcí za obdobie rokov 2017 až 2021.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail