Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 06.09.2019

 

 


V júli 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 860,5 mil. eur, pri medziročnom poklese o 2,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 0,5 % na 5 971,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 110,6 mil. eur.

Za január až júl 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,6 % na 46 603,7 mil. eur a celkový dovoz o 4,3 % na 45 378,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 225,3 mil. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júli 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 0,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 68,7 % a medziročne vzrástol o 6 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júli 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 16,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,9 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 31,3 %  a medziročne vzrástol o 0,6 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,2 % na celkovom vývoze a 50,1 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2019 celkový vývoz tovaru hodnotu 6 579 mil. eur, pri medziročnom poklese o 3,7 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 2,1 % na 6 477,9 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 101,1 mil. eur (o 112,2 mil. eur nižšie ako v júli 2018).


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. októbra 2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail