Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Posledná aktualizácia: 08.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.02.2019

V novembri sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 5,3 % na 7 682,9 mil. eur a celkový dovoz o 11,7 % na 7 599,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 83,6 mil. eur (o 407,8 mil. eur nižšie ako v novembri 2017).

Saldo zahraničného obchodu za január až november 2018 bolo aktívne v objeme 2 581,4 mil. eur (o 514 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie roku 2017).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 929,2 mil. eur), Francúzskom (2 505 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 479,6 mil. eur), Rakúskom (2 045,8 mil. eur), Talianskom (1 896,5 mil. eur), Poľskom (1 726 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 682,8 mil. eur), Českou republikou (1 474,3 mil. eur), Španielskom (1 058,4 mil. eur), Rumunskom (856 mil. eur) a Maďarskom (789,2 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (4 164,7 mil. eur), Kórejskou republikou (4 026 mil. eur), Čínou (2 929,2 mil. eur), Ruskou federáciou (2 335,7 mil. eur), Malajziou (449,5 mil. eur), Taiwanom (378,9 mil. eur), Japonskom (310,8 mil. eur), Ukrajinou (204,1 mil. eur) a Indiou (184,8 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 74 057,5 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 7 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3 643,1 mil. eur, elektrických prístrojov osvetľovacích a signalizačných o 250,3 mil. eur, drôtov a káblov o 144,4 mil. eur a strojov a mechanických prístrojov s vlastnou individuálnou funkciou o 112,9 mil. eur. Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 404,2 mil. eur, karosérií motorových vozidiel o 382,9 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 186,5 mil. eur a častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 150,1 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 16,6 %, Českej republiky o 10,1 %, Poľska o 6,1 %, Francúzska o 6,7 %, Talianska o 1,8 %, Rakúska o 2,7 %, Spojených štátov amerických o 20,6 %, Španielska o 3 %, Rumunska o 10,1 % a Ruskej federácie o 0,7 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 1,9 %, Spojeného kráľovstva o 4,7 % a Holandska o 7,8 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 7 % (tvoril 85,3 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 6,9 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,5 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 71 476,1 mil. eur, pri medziročnom raste o 8,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 722,3 mil. eur, drôtov a káblov o 502,5 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 498 mil. eur a vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 461,4 mil. eur. Významne klesol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 367 mil. eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 294,9 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 14,2 %, Českej republiky o 4,9 %, Vietnamu o 14,3 %, Kórejskej republiky o 8,9 %, Poľska o 10,3 %, Ruskej federácie o 22,8 %, Maďarska o 2,9 %, Talianska o 8,5 %, Francúzska o 2,2 % a Rakúska o 7,7 %. Poklesol dovoz z  Číny o 15,6 %.

 Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 9,9 % (tvoril 67,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 7,2 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,5 %).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail