Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 05.12.2019

Vývoj v októbri 2019 v porovnaní so septembrom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli ubytovaní o 1,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,1 %, veľkoobchode o 1 %, maloobchode o 0,4 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %.

Vývoj v októbri 2019 v porovnaní s októbrom 2018                                                

V predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa tržby v októbri 2019 medziročne zvýšili vo všetkých činnostiach. Celkovo vzrástli o 8,7 %, z toho v predaji motorových vozidiel o 7,7 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 19,5 % a v údržbe motorových vozidiel o 6,9 %.

Tržby vo veľkoobchode sa medziročne znížili o 2,7 % vplyvom poklesu hlavne v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 6,5 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 9 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 10 %. Tržby sa zvýšili v troch činnostiach, najviac vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom.

Pokles tržieb v maloobchode, ktorý začal v máji 2019, pokračoval aj v októbri. Medziročný pokles celkových tržieb o 3,3 % ovplyvnili nižšie tržby hlavne v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 8,2 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,7 % a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 3,8 %. Tržby sa zvýšili najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 22 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli medziročne vyššie o 26,3 %.

Vývoj za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 6,8 %. Tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 7,3 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 15,1 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,9 %.

Vo veľkoobchode tržby vzrástli len mierne o 0,6 %. Medziročne vyššie boli tržby najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 5,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,6 % a vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 7 %. Pokles tržieb bol najvýraznejší v ostatnom špecializovanom veľkoobchode a v sprostredkovaní veľkoobchodu.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 0,9 % vplyvom nižších tržieb v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,6 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,5 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 6,3 %. V ostatných činnostiach tržby rástli, najvýraznejšie v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 13,1 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 17,6 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail