Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023

Posledná aktualizácia: 19.09.2023
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 19.09.2023

Medziročná harmonizovaná inflácia v auguste dosiahla jednocifernú hodnotu 9,6 %

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v auguste 2023 prvýkrát po 16 mesiacoch jednocifernú hodnotu 9,6 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,1 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie (porovnávajúca zmenu priemernej cenovej hladiny za priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v auguste 2023 hodnotu 13,4 %, v júli 2023 mala hodnotu 13,7 %. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

V auguste 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vzrástli o 0,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore doprava (celkový kladný príspevok 0,31 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii bol najviac ovplyvnený zvýšením cien pohonných hmôt). Druhý najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v auguste v porovnaní s cenovou úrovňou v júli mal odbor reštaurácie a hotely (0,07 p. b.). Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok celého odboru predstavoval -0,28 p. b. – najmä vplyvom zníženia cien potravín).

Výsledný sumár harmonizovanej inflácie za august 2023 v rámci Európy sa dozviete 19. septembra 2023 od 11. hodiny na stránkach Eurostatu (PDF – 224 kB).

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail