Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2020

Posledná aktualizácia: 14.05.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.05.2020

Spotrebiteľské ceny sa v apríli v porovnaní s marcom v úhrne nezmenili a v porovnaní s aprílom 2019 sa zvýšili o 2,1 %.

Výpočet indexu spotrebiteľských cien v apríli zásadne ovplyvnila situácia spojená s korona krízou. Tradičné zisťovanie cien v teréne ovplyvnilo uzatvorenie predajní a prevádzok služieb a zastavenie terénnych zisťovaní. Nezistené ceny boli nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov, prípadne sa využili scanner data (potraviny, alkoholické nápoje) obchodných reťazcov. Časť nezistených cien sa riešila doimputovaním - použitím medzimesačného indexu z predchádzajúceho roka (apríl 2019 / marec 2019). Viac v Metodickej poznámke TU.

Vývoj cien v apríli v porovnaní s marcom 2020

Medzimesačne vzrástli ceny v odboroch odevy a obuv o 1,3 %; potraviny a nealkoholic-ké nápoje o 0,7 %; rekreácia a kultúra o 0,5 %; zdravotníctvo o 0,4 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; reštaurácie a hotely zhodne o 0,3 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Klesli ceny v doprave o 3,6 %; alkoholických nápojov a tabaku o 0,7 %; rozličných tovarov a služieb o 0,2 %. Na marcovej úrovni ostali ceny za pošty a spoje.

Medzimesačný rast cien potravín o 0,8 % ovplyvnili vyššie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 6,1 %; ovocia o 1,6 %; olejov a tukov o 1,4 %; chleba a obilnín o 1 %; mlieka, syrov a vajec o 0,3 %. Klesli ceny rýb o 2,8 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,5 %; mäsa o 0,2 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,9 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,1 %).

Pokles cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zníženie cien alkoholických nápojov o 1,3 % (destilátov o 2,3 %, piva o 0,9 %, vína o 0,7 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Zvýšenie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili vyššie ceny obuvi o 1,9 %; odievania o 1,1 %.

Na rast cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá pôsobili vyššie ceny zberu smetí o 0,9 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,5 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,4 %; skutočného nájomného plateného nájomníkmi; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia zhodne o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny dodávky vody; odvádzania odpadových vôd; elektriny; plynu; pevných palív; tepelnej energie. 

Vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti spôsobilo zvýšenie cien domácich spotrebičov; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť zhodne o 0,4 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín; nástrojov a náradia pre dom a záhradu zhodne o 0,3 %; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,1 %. Nezmenili sa ceny bytových textílií.

Rast cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili vyššie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,5 % (farmaceutických výrobkov o 0,6 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,4 %, ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,1 %). Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny ambulantných služieb (nezmenené zostali ceny lekárskych služieb, služieb zubných lekárov, zvýšili sa ceny služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,1 %); nemocničných služieb.

Zníženie cien v doprave spôsobil pokles cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 6 % (klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 8,2 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,5 %, vzrástli ceny údržby a opráv o 0,5 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,2 %); dopravných služieb o 1,9 % (leteckej osobnej dopravy o 18,2 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,5 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy). Zvýšili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,3 % (vzrástli ceny bicyklov o 1,2 %, nových motorových vozidiel o 0,9 %, klesli ceny ojazdených motorových vozidiel o 0,8 %).

V odbore pošty a spoje nezmenené zostali ceny poštových; telefónnych služieb. Vzrástli ceny telefónnych zariadení o 0,2 %.

Na zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali vyššie ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 1,4 %; rekreačných služieb a kultúry o 1 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,2 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb.

Vyššie ceny v odbore vzdelávanie spôsobil rast cien vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,6 % (poplatok za jazykový kurz o 1,2 %); predprimárneho; primárneho vzdelávania o 0,1 % (školné v materskej škole o 0,1 %). Nezmenili sa ceny sekundárneho; terciárneho vzdelávania.

Rast cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnilo zvýšenie cien ubytovacích služieb o 0,5 %; stravovacích služieb o 0,3 % (v reštauráciách, v kaviarňach, úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov zhodne o 0,3 %, v jedálňach o 0,1 %). 

Pokles cien v odbore rozličné tovary a služby spôsobilo zníženie cien osobnej starostlivosti o 0,6 %. Zvýšili sa ceny finančných služieb inde neklasifikovaných o 0,9 % (finančné služby poskytované bankami o 0,9 %); poistenia o 0,7 % (poistenie motorových vozidiel o 1 %); osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,3 %; sociálnej ochrany o 0,2 % (úhrada v zariadení sociálnych služieb, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby zhodne o 0,4 %, úhrada v dennom stacionári o 0,1 %). Nezmenili sa ceny ostatných služieb inde neklasifikovaných.

Vývoj cien v apríli 2020 v porovnaní s aprílom 2019

V medziročnom porovnaní vzrástli ceny v odboroch vzde¬lávanie o 5 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 4,3 %; rozličné to¬vary a služby o 3,8 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; rekreácia a kultúra zhodne o 2,5 %; pošty a spoje o 2,1 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 2 %; reštaurácie a hotely o 1,8 %; zdravotníctvo o 1,3 %; alkoholické nápoje a tabak; odevy a obuv zhodne o 1,1 %. Klesli ceny v doprave o 5,9 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu v domácnostiach dôchodcov zvýšil o 0,1 %, v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2 %, domácnosti dôchodcov o 2,4 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail