Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2019

Posledná aktualizácia: 06.11.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.11.2019

Vývoj v septembri 2019 v porovnaní s augustom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli vo veľkoobchode o 3,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,3 %. Klesli v ubytovaní o 12,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 % a v maloobchode o 0,4 %.

Vývoj v septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018                                    

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa v septembri 2019 medziročne zvýšili o 12,5 % vplyvom rastu vo všetkých činnostiach. V predaji motorových vozidiel vzrástli o 12,5 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 29,7 % a v údržbe motorových vozidiel o 0,2 %.

Tržby vo veľkoobchode medziročne vzrástli o 1,7 %. Tržby sa zvýšili vo väčšine činností, najviac vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 13,7 % a vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 17,1 %. Tržby klesli len v ostatnom špecializovanom veľkoobchode a v sprostredkovaní veľkoobchodu.

V maloobchode pokračoval pokles tržieb, v septembri sa medziročne znížili o 2,7 %. Pokles ovplyvnil nižšie tržby hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,7 % a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 8,1 %. Tržby sa zvýšili najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 12,8 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli medziročne vyššie o 25,2 %.

Vývoj za deväť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 6,5 % vplyvom rastu v predaji motorových vozidiel o 7,2 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 14,4 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,3 %.

Tržby vo veľkoobchode vzrástli o 1 %. Vývoj ovplyvnili vyššie tržby najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 5,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,2 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 7,3 %. Pokles tržieb bol v sprostredkovaní veľkoobchodu, ostatnom špecializovanom veľkoobchode a vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 0,7 % vplyvom nižších tržieb v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,6 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 2,9 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 6,4 %. V ostatných činnostiach tržby rástli, najvýraznejšie v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 12,2 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 16,7 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail