Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tretí odhad úrody 2021: Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac
Print Mail TW FB WA

Tretí odhad úrody 2021: Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac

Last update: 05.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 05.10.2021

Tretí odhad očakávanej úrody v roku 2021 potvrdil pri všetkých jesenných plodinách s výnimkou zemiakov nižší výnos z hektára v porovnaní s päťročným priemerom. Zemiaky by mali dosiahnuť najvyššiu rentabilitu z hektára za posledných 20 rokov.

Úroda kukurice na zrno by mala byť tento rok o 7,3 % nižšia ako pred rokom, aj keď osiata plocha touto plodinou sa medziročne zvýšila. Je to dôsledok nižšieho očakávaného hektárového výnosu. Objem úrody by mal dosiahnuť 1,5 mil. ton, čo je v absolútnom vyjadrení o 119 tis. ton menej ako v roku 2020. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody v roku 2021, ktorý realizoval Štatistický úrad SR k 15. septembru a týka sa len vybraných jesenných plodín.

Očakávaný hektárový výnos je nižší ako minulý rok o 1,07 tony z hektára a súčasne nižší ako 5-ročný priemer o 0,34 tony z hektára. Kukurica na zrno bola zasiata na výmere 203 tis. ha čo je oproti roku 2020 vyššia výmera o 3,3 %.

Nižší celkový objem úrody sa očakáva aj u kukurice a jej miešankách na zeleno a siláž, a to o 14,1 % (celková úroda sa očakáva na úrovni takmer 2 mil. ton). Hektárový výnos je oproti minulému roku nižší o 4,4 tony z hektára a súčasne nižší o 1,3 tony z hektára oproti 5-ročnému priemeru. Medziročne sa znížila aj zasiata plocha o 2,7 tis. ha (pokles o 3,9 %).

Zemiaky s výrazne vyššou rentabilitou z hektára

Zemiaky ostatné (bez plôch skorých zemiakov) boli v medziročnom porovnaní vysadené na výmere nižšej o 1,2 tis. ha (čo je pokles o 18,7 %). Celková úroda v objeme 143 tis. ton je približne na úrovni minulého roka. Oproti augustovým odhadom je navýšená o 8 %. Hektárové výnosy v porovnaní s augustovým odhadom narástli o 2 tony a mali by dosiahnuť 27,7 tony z hektára, čo je výrazne viac ako aj priemer predošlých päť rokov. Vyššie výnosy zemiakov z hektára neboli zaznamenané za celé sledované obdobie od roku 2001.

Slnečnica s výrazným nárastom produkcie aj osiatych plôch

Predpokladaná úroda slnečnice vo výške takmer 200 tis. ton predstavuje oproti minulému roku nárast o 47 % a súčasne mierny pokles v porovnaní s augustovým odhadom (1,9 %). Úroda sa zvýšila najmä zväčšením osiatej plochy tejto komodity, medziročne o viac ako tretinu (o 36,5 %), čo predstavuje nárast o 20 tis. ha na takmer 74 tis. hektárov. Predbežné výnosy sú oproti minulému roku mierne vyššie na úrovni 2,71 tony z hektára ,čo je o 0,18 tony z hektára viac ako minulý rok a približne na úrovni 5-ročného priemeru.

Nižšie hektárové výnosy cukrovej repy

V dôsledku väčšej osiatej plochy cukrovej repy technickej sa predpokladá nárast celkovej úrody oproti vlaňajšku o 3,4 % na úroveň 1,3 mil. ton. Medziročne je výmera osiatej plochy vyššia o 0,9 tis. ha (4,3 %). V porovnaní s prvým odhadom k 15. augustu sa očakávaný výnos z ha zvyšuje o 0,7 t a dosahuje úroveň 59,9 t/ha. Takéto hodnoty výnosov sú nižšie oproti minulému roku (o 0,54 t/ha), ako aj oproti päťročnému priemeru (0,76 t/ha).

 

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Aktuálne ŠÚ SR zverejňuje tretí odhad úrody poľnohospodárskych plodín. Druhý odhad bol realizovaný k 15. augustu 2021 (zverejnený 2. septembra) a prvý odhad sa realizoval k 20. júnu 2021 (zverejnený 8. júla). Definitívne výsledky o úrode 2021 budú publikované v marci 2022.

Odhad sa realizuje výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami. Očakávania úrody sú uvádzané ako odhad spolu s vymedzením miery presnosti možnej chyby v percentách - A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %.

Výsledky úrod predošlých rokov sú publikované na portáli ŠÚ SR v databáze DATAcube., v rámci odvetvových štatistík poľnohospodárstva:

Úroda poľnohospodárskych plodín [pl2003rs]


  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tretí odhad úrody 2021: Tohtoročná úroda cukrovej repy, zemiakov a najmä slnečnice bude vyššia ako vlani, kukurice bude menej aj keď jej zasiali viac Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail