Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a v roku 2018

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a v roku 2018

Posledná aktualizácia: 15.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 11.03.2019

V decembri 2018 sa v porovnaní s decembrom 2017 zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,7 % na 5 717,7 mil. eur a celkový dovoz o 4,8 % na 5 827,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 109,6 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za rok 2018 bolo aktívne v objeme 2 459,6 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 023,1 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 676,3 mil. eur), Francúzskom (2 672,8 mil. eur), Rakúskom (2 191,7 mil. eur), Talianskom (1 971,3 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 898,4 mil. eur), Poľskom (1 809,9 mil. eur), Českou republikou (1 539,4 mil. eur), Španielskom (1 079,5 mil. eur), Rumunskom (887,3 mil. eur) a Maďarskom (757,9 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (4 459,4 mil. eur), Kórejskou republikou (4 338,6 mil. eur), Čínou (3 144,3 mil. eur), Ruskou federáciou (2 548,9 mil. eur), Malajziou (478,7 mil. eur), Taiwanom (413,4 mil. eur), Japonskom (337,3 mil. eur), Ukrajinou (200,7 mil. eur) a Indiou (199,4 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 79 785,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 6,7 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 4 105,6 mil. eur, elektrických prístrojov osvetľovacích a signalizačných o 262,9 mil. eur, drôtov a káblov o 158,5 mil. eur a strojov a mechanických prístrojov s vlastnou individuálnou funkciou o 118,8 mil. eur.

Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 494,7 mil. eur, karosérií motorových vozidiel o 406,3 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 185 mil. eur a častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 156,2 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 15,3 %, Českej republiky o 9,8 %, Poľska o 5,8 %, Francúzska o 6,7 %, Talianska o 2,2 %, Rakúska o 1,6 %, Spojených štátov amerických o 25,3 %, Španielska o 2,2 %, Rumunska o 9,9 % a Ruskej federácie o 0,9 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 1,8 %, Spojeného kráľovstva o 6,9 % a Holandska o 8 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 6,5 % (tvoril 85,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD rovnako o 6,5 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,7 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 77 326 mil. eur, pri medziročnom raste o 7,8 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 894,3 mil. eur, drôtov a káblov o 564,7 mil. eur, vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 485,1 mil. eur a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 465,4 mil. eur.

Významne klesol dovoz výrobkov s tekutými kryštálmi o 376,4 mil. eur; monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 287,8 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 13,7 %, Českej republiky o 5,5 %, Vietnamu o 16,3 %, Kórejskej republiky o 9,1 %, Poľska o 10,4 %, Ruskej federácie o 21,5 %, Maďarska o 5,2 %, Talianska o 9 %, Francúzska o 3,2 % a Rakúska o 8,8 %. Poklesol dovoz z  Číny o 15,1 %.

 Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 9,4 % (tvoril 67,6 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 7,5 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,9 %).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
V údajoch za OECD je od januára 2018 zahrnutá Litva (členom OECD je od 5.7.2018).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a v roku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail