Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020
Print Mail TW FB WA

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020

Posledná aktualizácia: 05.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.03.2021

 

 Nezamestnanosť v roku koronakrízy vzrástla na 6,7 %, v poslednom štvrťroku bolo o 35-tisíc ľudí bez práce viac ako pred rokom

Nezamestnanosť medziročne rástla počas celého roka 2020, tempo rastu počtu ľudí bez práce  sa zrýchlilo najmä v treťom štvrťroku a podobný vývoj bol aj v poslednom štvrťroku. Počet nezamestnaných podľa VZPS  2) vo 4. štvrťroku 2020 bol medziročne vyšší o 22,5 % (o 34,9 tis. osôb), čo bolo spôsobené zmenami ešte v predchádzajúcich mesiacoch. Celkovo bolo bez práce 189,8 tis. ľudí.  Miera nezamestnanosti SR v posledných troch mesiacoch roka 2020 dosiahla 7 %, medziročne bola vyššia o 1,4 p. b.

V porovnaní s 3. štvrťrokom 2020 po sezónnom očistení zostala nezamestnanosť nezmenená na úrovni 190,2 tis. osôb.

Zvýšila sa hlavne krátkodobá nezamestnanosť, najdynamickejšie pribúdali nezamestnaní od 3 do 6 mesiacov, ich počet sa medziročne takmer zdvojnásobil. 

Ilustračný obrázok - graf

Pribudli nezamestnaní bez pracovnej skúsenosti, ich podiel na celkovej nezamestnanosti tvoril 21,9 % a medziročne sa ich počet zvýšil o 4,1 p. b. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v prie­mysle, obchode a v ubytovaní a stravovaní.

Nezamestnanosť sa v poslednom štvrťroku 2020 zvýšila vo všetkých krajoch, najviac vo východnej časti krajiny. V Košickom kraji počet osôb bez práce vzrástol o 9,7 tis. na 36,7 tis. osôb a v Prešovskom kraji o 7,4 tis. na 50,4 tis. osôb. Obidva kraje mali najvyššiu úroveň regionálnej miery nezamestnanosti a zaznamenali zároveň aj jej najvyšší nárast. V Košickom kraji sa miera nezamestnanosti zvýšila o 2,5 p. b. na 9,7 % a v Prešovskom kraji o 2 p. b. na 12,6 %.

Nezamestnanosť v roku 2020

V súhrne za celý rok sa miera nezamestnanosti zvýšila o 0,9 p. b. na 6,7 %. Počet osôb bez práce medziročne vzrástol o 15 % a počet nezamestnaných dosiahol 181,4 tis. osôb. Zvýšila sa najmä krátkodobá nezamestnanosť, najviac pribudli nezamestnaní do 1 mesiaca.

Ilustračný obrázok - graf

Z podielovo významnejších odvetví za celý rok 2020 sa najvýraznejšie zvýšil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v priemysle a v ubytovacích a stravovacích službách.

Na celoročnej úrovni z pohľadu regiónov počet nezamestnaných najdynamickejšie vzrástol v Bratislavskom kraji o 40,7 % a v Trenčianskom kraji o 35,6 %. Súčasne najvýraznejší nárast miery nezamestnanosti nastal v Prešovskom kraji o 2 p. b., kde na celoročnej úrovni bolo bez práce 12,1 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. Je to dlhodobo región s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR.  

Nadpriemerný nárast miery nezamestnanosti o 1,1 p. b. zaznamenal tiež Trenčiansky kraj s 3,9 % a Žilinský kraj s 5,5 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva bez práce. Nástrahám zmien na trhu práce počas roka koronakrízy najlepšie odolával Banskobystrický región, kde miera nezamestnanosti zostala približne na úrovni roka 2019, bez práce tu bolo 7,9 % spomedzi ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Z dôvodu obmedzujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 rozširujeme prezentáciu makroekonomických výsledkov SR vo 4. štvrťroku a za celý rok 2020 o krátke video. K téme poskytujeme vyjadrenie riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR Ivana Chrappu:Poznámka:
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) nezamestnané podľa VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré súčasne spĺňajú tri podmienky: v sledovanom týždni nemajú žiadnu platenú prácu; v posledných štyroch týždňoch si aktívne hľadajú prácu alebo si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3 mesiacov; sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0101qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail