Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 05.12.2019

 

 

 

 

 

Priemerná nominálna mzda sa medziročne zvýšila o 7,7 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 068 eur, v porovnaní s 3. štvrťrokom predchádzajúceho roka sa zvýšila o 7,7 %.

Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 4,7 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2019 vzrástla o 0,9 %.

Vývoj priemernej mesačnej mzdy 3.Q.2019 - graf

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví informácie a komunikácia (1 840 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1 768 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 749 eur). V jedenástich  odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (689 eur), ostatných činnostiach (740 eur) a v stavebníctve (749 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla vo väčšine odvetví, relatívne najrýchlejšie vo verejnej správe a obrane (o 16,8 %), vzdelávaní (o 11,9 %), zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 11,5 %) a v umení, zábave a rekreácii (o 10,9 %).

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 311 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 829 eur v Prešovskom kraji do 1 017 eur v Trnavskom kraji.

Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2018 s najvyšším relatívnym prírastkom o 9,9 % v Nitrianskom kraji.

V 1. až 3. štvrťroku 2019 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 1 064 eur. Medziročne sa zvýšila o 8,1 %, reálna mzda vzrástla o 5,4 %. Rast nominálnej aj reálnej mzdy bol o 1,7 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.


Poznámka: podľa štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy zamestnancov u živnostníkov
p. b. percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [pr0204qs, pr0205qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail