Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 14.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.04.2021


 

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 14 p. b. (percentuálny bod - p. b.) na hodnotu 10,33 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil rast očakávanej produkcie a rast objednávok.

Trend priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 16 p. b. na hodnotu 33. Rast bol zaznamenaný vo väčšine odvetví a to hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov, potravín a elektrických zariadení. Konjunkturálne saldo objednávok sa zvýšilo o 17 p. b. na hodnotu -1. Zvýšenie objednávok bolo zaznamenané hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov, textilu a odevov a potravín. Zníženie objednávok uviedli hlavne respondenti vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. Saldo objednávok na export zaznamenalo rast a to o 13 p. b. na hodnotu 6. Rast bol zaznamenaný vo výrobe potravín, textilu a odevov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii. Naopak pokles bol najmä v chemickom priemysle a výrobe dopravných prostriedkov. Saldo zásob hotových výrobkov v apríli v porovnaní s marcom zostalo na rovnakej úrovni (hodnota 8). Pokles stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe textilu a odevov, ostatných nekovových výrobkov a v chemickom priemysle. Naopak, zásoby sa zvýšili najmä vo výrobe kovov a kovových výrobkov a strojov a zariadení i. n. Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa v apríli oproti marcu zvýšilo o 25 p. b. na hodnotu 40, čo je najvyššia hodnota od mája 2007. Najväčšími optimistami sú respondenti v chemickom priemysle, vo výrobe drevených a papierových výrobkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Saldo očakávaných cien priemyselných výrobkov na nasledujúce trojmesačné obdobie sa oproti marcu zvýšilo o 3 p. b. na hodnotu 10. Zvýšenie cien očakávajú najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov, potravín a strojov a zariadení i. n. Ceny sa budú znižovať najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov. Vo vývoji zamestnanosti sa situácia oproti minulému mesiacu zmenila, keď saldo vzrástlo o 15 p. b. na hodnotu 9. Zvýšenie zamestnanosti predpokladajú hlavne vo výrobe drevených a papierových výrobkov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa krajov v Žilinskom a Bratislavskom kraji. Naopak, zníženie zamestnanosti sa očakáva najmä vo výrobe textilu a odevov.

Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie uviedlo 42 % respondentov nedostatočný dopyt a 20 % nedostatok zamestnancov, 19 % nedostatok výrobných zariadení a surovín 15 % nedostatok financií. Žiadne obmedzujúce faktory nepociťuje 27 % respondentov. Produkčná kapacita poklesla o 11 p. b. na hodnotu 7. Väčšina respondentov považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na 5 mesiacov, pričom najväčšia zásoba práce je vo výrobe elektrických zariadení a strojov a zariadení i. n. Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 83 %. V posledných troch mesiacoch bol podľa odpovedí respondentov dopyt po produkcii na základe nových objednávok rastúci, celkové saldo sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšilo o 3 body. Najväčší rast bol vo výrobe kovov a kovových výrobkov a elektrických zariadení. V porovnaní s minulým štvrťrokom sa zvýšilo aj saldo očakávaného exportu o 19 bodov. Rast objednávok na export očakávajú respondenti hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov. Podľa výsledkov prieskumu sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku zlepšila, keď saldo vzrástlo o 12 bodov na hodnotu 5. Na zahraničných trhoch v rámci EÚ saldo pokleslo o 2 p. b. na hodnotu -1 a na trhoch mimo EÚ vzrástlo saldo o 1 bod na hodnotu -1.


Poznámka: V apríli 2020 sa zúčastnilo prieskumu 462 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail