Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2018

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.12.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.12.2018

 

 

Posilnenie rastu slovenskej ekonomiky sa prejavilo v medziročnom raste hrubého domáceho produktu (HDP) aj v 3. štvrťroku tohto roka. Tempo rastu HDP sa oproti 3. štvrťroku 2017 zvýšilo v stálych cenách o 1,6 p. b. na 4,6 %. Po revízii údajov vzrástol HDP medziročne v 1. štvrťroku o 3,7 % a v 2. štvrťroku o 4,5 %. V medzikvartálnom porovnaní (3. štvrťrok oproti 2. štvrťroku) sa objem HDP po sezónnom očistení zvýšil reálne o 1,1 %. Celkový objem HDP v bežných cenách dosiahol 23 798,9 mil. eur a  medziročne vzrástol o 7 %.

K pozitívnemu ekonomickému vývoju v 3. štvrťroku 2018 prispel hlavne zahraničný dopyt rastom o 5,6 %. Rástol aj domáci dopyt, v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 bol vyšší o 3,7 %. V štruktúre domáceho dopytu sa zvýšili výdavky na konečnú spotrebu v úhrne o 2,7 %. Výdavky na konečnú spotrebu domácností vzrástli o 3,2 %, na konečnú spotrebu verejnej správy o 1,6 % a na konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 0,9 %. Rast dosiahla aj tvorba hrubého kapitálu o 6,3 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vykázala pokles o 5,7 %. Dovoz výrobkov a služieb sa znížil o 1,5 p. b. na 5,4 %.

Z vytvoreného HDP v 3. štvrťroku tvorila pridaná hodnota 21 520 mil. eur pri medziročnom zvýšení o 4,5 %. Pridaná hodnota rástla vo všetkých odvetviach. Vo finančných a poisťovacích činnostiach o 16 %, stavebníctve o 9,5 %, pôdohospodárstve o 8,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,4 %, priemysle a činnostiach v oblasti nehnuteľností zhodne o 4,2 %, veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov; doprave a skladovaní; ubytovaní a stravovaní o 2,4 %, verejnej správe; vzdelávaní; zdravotníctve a sociálnej pomoci o 2,2 %, odborných, vedeckých a technických činnostiach o 1,8 % a v umení, zábave a rekreácii; ostatných činnostiach o 1,3 %. Vyšší bol aj výber čistých daní z produktov o 5,8 %.

Z vytvoreného HDP dôchodkovou metódou 1) tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 12 334,1 mil. eur. Oproti 3. štvrťroku 2017 vzrástol ich objem o 6,4 %. Odmeny zamestnancov  2) v hodnote 9 120,1 mil. eur boli vyššie o 7,7  %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu vzrástol o 7,2 % na 2 490,4 mil. eur. Hodnota subvencií sa znížila o 7,2 % a dosiahla 145,7 mil. eur.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cien
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b. percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail